Breaking News

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ เตรียมตัวสมัครกันด้วยนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 18 กันยายน – 5 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 8 ธันวาคม 2566

สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายงานตัว : วันที่ 24 ธันวาคม 2566

 

รอบ 2 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 10 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 12 มีนาคม 2567

สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 21 มีนาคม 2567

รายงานตัว : วันที่ 30 มีนาคม 2567

 

รอบ 3

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

รายงานตัว : วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

 

รอบ 4 

สมัคร สอบคัดเลือก และรายงานตัว : วันที่ 27 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย  พลศึกษา การประถมศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คหกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ เคมีประยุกต์ ชีววิทยาเชิงสร้างสรรค์ สาธารณสุขศาสตร์ คณิตศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นาฏศิลป์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การพัฒนาสังคม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทัศนศิลป์และการออกแบบ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสวตร์การพัฒนาชุมชน

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาดสมัยใหม่ (การจัดการตลาดสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจค้าปลีก)  นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา บัญชีบัญฑิต บัญชีบัณฑิตต่อเนื่อง

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการสื่อสาร

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ

 

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวนรับทั้งหมด รอประกาศ ที่นั่ง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า

 

4. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สอบสัมภาษณ์ / สอบประเมินความรู้

 

5. ค่าสมัครสอบ

⇒300 บาท เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11 ทุกสาขา

 

6.รายละเอียดของทุน

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0