Breaking News

รับตรง โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2560

รับตรง โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2560

เส้นทางพิชิตฝัน

⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 24 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2560

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter

คลิกติดตามข่าวทาง google+

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 3 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

        

  2.6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1) ดังนี้

2.6.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

2.6.2 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50

2.6.3 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

2.6.4 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

         

2.7 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1) ดังนี้

2.7.1 ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

2.7.2 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50

2.7.3 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

2.7.4 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

2.8 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1) ดังนี้

2.8.1 ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

2.8.2 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50

2.8.3 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

2.8.4 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน กับสอบสัมภาษณ์

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

 

6.ค่าสมัครสอบ

⇒300 บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือกรุงไทย หรือที่ทำการไปรษณีย์

 

7.เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง

ค่าเทอม

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย

ภาคการศึกษาละ (บาท)

1

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

21,600

2

อนามัยสิ่งแวดล้อม

30,000

3

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

30,000

        ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3,600 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 400 บาท

3. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน

4. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

5. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 800 บาท

6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campus2,200 บาท

7. ค่า Freshers Package 1,000 บาท

8. ค่าหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน

9. ค่าตรวจสุขภาพ

⇒เมื่อน้องยืนยันสิทธิ์รับตรงนี้ตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่น แต่สามารถยกเลิกในวันเวลาที่กำหนดได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒ระเบียบการรับสมัคร    คลิกอ่านที่นี้

⇒เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิกที่นี้

 

——————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รวมรับตรงวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คลิกที่นี้
ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
หวังว่าบทความนี้จะให้แรงบังดาลใจน้องเพื่อพิชิตฝันนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *