Breaking News

รับตรง61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง (บุคคลทั่วไป)

 

เส้นทางพิชิตฝัน

 

คลิกค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกค้นหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

*มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน อย่าลืมตรวจเช็คค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ดีๆ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ไม่รับเทียบเท่า)

2.จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

3.  มีผลคะแนน O-NET, GAT 1, GAT 2, PAT 2 ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ  ดังนี้

     – ผลคะแนน O-NET (วิชาคณิตศาสตร์)………ดูช่องคะแนนที่ได้ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน 
     – ผลคะแนน GAT 1 (ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1)…………………………….ดูช่องคะแนนที่ได้ ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน 
     – ผลคะแนน GAT 2 (ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2)…………………………….ดูช่องคะแนนที่ได้ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน 
     – ผลคะแนน PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)…………………………..ดูช่องคะแนนที่ได้ ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน 

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน วิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางพยาบาล

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย์   มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว  อ.เมือง จ.เชียงใหม
หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
2. – หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )………………  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 – หนังสือรับรองผลการสอบ GAT/PAT (หรือใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT )……..  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 * ผลคะแนน O-NET, GAT/PAT สามารถเข้าไปพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของ สทศ. http://www.niets.or.th/th/
***คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ สมัครไม่ได้ และจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น ***
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน………………………………………………………………….1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) (ด้านหน้าและด้านหลัง)……………………………1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)……………………………………………………….1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

** หมายเหตุ-ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน แล้วนำมายื่นในวันสมัครเท่านั้น
( ถ้าเอกสารประกอบการสมั

 

6.ค่าสมัครสอบ

⇒200 บาท

 

7.ค่าเทอม

⇒52,000 บาท ยังไม่รวมค่าหอพัก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

พี่นัทแนะนำน้อง

ย้ำรับตรงนี้ต้องไปสมัครด้วยตัวเองนะ อย่าลืมตรวจเอกสารการสมัครให้ได้ๆ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0