Breaking News

รับตรง รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เส้นทางพิชิตฝัน

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
• การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ศศ.บ.)
• จิตวิทยา(ศศ.บ.)
• เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ศศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
• การประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
• การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)
• วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 5 ปี)
• ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
• พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
—–
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
• นาฏยศิลป์ (ศป.บ.)
• นิติศาสตร์(น.บ.)
• ภาษาจีน(ศศ.บ.)
• ภาษาไทย(ศศ.บ.)
• ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(ศศ.บ.)
• ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
• รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ)
• สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
• ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
• นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
• ภาษาไทย(ค.บ. 5 ปี)
• ภาษาอังกฤษ(ค.บ. 5 ปี)
• สังคมศึกษา(ค.บ. 5 ปี)
—–
คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
• การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง(นศ.บ.)
• การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
• การจัดการโลจิสติกส์(บธ.บ.)
• การตลาด(บธ.บ.)
• การท่องเที่ยว(ศศ.บ.)
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ.)
• การบัญชี(บช.บ.)
• การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.)
• การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ(นศ.บ.)
• การสื่อสารมวลชน(นศ.บ.)
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.)
• ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.)
• เศรษฐศาสตร์(ศ.บ.)
—–
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
• การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
• การแพทย์แผนไทย(พท.บ.)
• เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร(วท.บ.)
• คณิตศาสตร์(วท.บ.)
• เคมี(วท.บ.)
• เคมีอุตสาหกรรม(วท.บ.)
• จุลชีววิทยา(วท.บ.)
• ชีววิทยา(วท.บ.)
• เทคนิคการแพทย์(วท.บ.)
• เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(วท.บ.)
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
• เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
• ผู้ประกอบการอาหาร(บธ.บ.)
• ฟิสิกส์(วท.บ.)
• วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ.)
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(วท.บ.)
• วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์(วศ.บ.)
• วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต(วศ.บ.)
• สาธารณสุขศาสตร์(ส.บ.)
• ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(วท.บ.
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ.)
• แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย(วท.บ.)
• นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน(วท.บ.)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
• คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)
• เคมี (ค.บ. 5 ปี)
• คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
• ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)
• ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี)
—–
วิทยาลัยการดนตรี
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
• ดนตรีตะวันตก(ดศ.บ. 4 ปี)
• ดนตรีไทย(ดศ.บ. 4 ปี)

ระดับปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ
• ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5ปี)
• ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ. 5 ปี

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒979 ที่นั่ง

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาหริอสำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรืออาชีวะ ตามที่คณะและสาขาระบุไว้

⇒มีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

⇒คุณสมบัติเพิ่มตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒ผลงานอืนๆ

⇒สอบสัมภาษณ์

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

ไม่ต้องส่งเอกสารการสมัคร แฟ้มสะสมงานและเอกสารอื่นให้เตรียมในวันสอบสัมภาษณ์

6.ค่าสมัครสอบ

อันดับแรก 300 บาท อันดับต่อไป 50 บาท ไม่เกิน สามอันดับ ที่เคาน์เตอร์เวอร์วิสและธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

 

7.ขั้นตอนการสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   คลิกอ่านที่นี้

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   คลิกที่นี้

          —————————————————————————

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิตแถมไม่แพงด้วย มีติวฟรีอีก คลิกที่รูปได้เลยนะ

>>คลิกสมัครที่นี้<<

————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

>>คลิกติดตามข่าวทางfacebook<<

>>คลิกติดตามข่าวทางline<<

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *