Breaking News

รับตรง65 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ รับตรง65 โควตาพิเศษ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง65 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ : วันที่ 8 ตุลาคม 2564

สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ : วันที่ 17 ตุลาคม 2564

ประกศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 21 ตุลาคม 2564

ชำระค่าลงทะเบียน : วันที่ 22 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 

สาขาที่เปิดรับ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา ฟิสิกส์ การประถมศึกษา พระพุทธศาสนา คอมพิวเตอร์ศึกษา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  มีการกำหนดGPAXขั่นต่ำ 

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒มีการทดสอบบางสาขา

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมพลังงาน มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม เครื่องกล อุตสาหการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ย

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ, GPAX

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ การพัฒนาชุมชน ดนตรีไทย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และการละคร นิติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์และสารสนเทศ พัฒนาสังคมเมือง การออกแบบ ภาษาจีนธุรกิจ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาที่เปิดรับ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เคมี เทคโนโยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ เทคโนโลยีการเกษตร ชีววิทยา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย วัสดุศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีการกำหนดเกรดขั่นต่ำทุกสาขา

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาที่เปิดรับ นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวการโรงแรม เศรษฐศาสตร์บัณฑิต บัญชีบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจสายการบิน การท่องเที่ยว(หลักสูตร2ภาษา) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

เกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาที่ระบุไว้เฉพาะบางสาขา

*เกรดเฉลี่ยใช้ 4 หรือ 5 ภาคเรียนในการสมัคร

 

4.ค่าสมัครสอบ

ฟรี

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

ไม่มี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร 65 โควตาพิเศษ (ควรอ่านเพื่อรักษาสิทธิ์ของน้อง)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา โควตาพิเศษ 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร <<คลิกสมัครที่นี่>>

*กรณีน้องต้องการเปลี่ยนสาขาสามารถสมัครใหม่ได้เลย

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *