Breaking News

โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง65 โควตาพิเศษ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2564

หรือ

สมัครด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว : วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา  คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

สาขาวิชา ศิลปศึกษา รับเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ วิทยศาสตร์ทั่วไป  สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะนิติรัฐศาสตร์

สาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา นิติศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

สาขาวิชา การบัญชี เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ( แขนงวิชา นวัตกรรมธุรกิจที่พัก นวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นวัตกรรมการท่องเที่ยว  ) การตลาดดิจิทัล นวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก นวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา การจัดการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

 

ณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

สาขาวิชา สัตวศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา เคมี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา, เทคโนโลยีไฟฟ้า, ฟิสิกส์, ชีววิทยาอุตสาหกรรม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ชีววิทยา, เคมี วิทยาศาสวตร์การกีฬา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ชีวิวิทยา, ไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ, นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร สาธารณศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะพยา่บาลศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ไม่กำหนดแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒937 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยมีเกรดเฉลี่ย และแผนการเรียนระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน ความถนัดวิชาชีพครู  เฉพาะ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

⇒สอบข้อเขียน วิชา วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยาและเคมี) 20 คะแนน คณิตศาสตร์ 20 คะแนน ภาษาอังกฤษ 40 คะแนน ภาษาไทย 20 คะแนน สังคมศึกษา 20 คะแนน  และ วัดความถนัดทางวิชาการ (เชาวน์ปัญญาและความรู้ทั่วไป) 50 คะแนน รวม 170 คะแนน เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ

100 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ยื่นในวันสอบข้อเขียน

⇒ใบสมัคร

⇒รูปถ่าย

⇒ใบแสดงผลการเรียน

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒Portfolio

⇒หนังสือรับรองความประพฤติ สำหรับผู้ผ่านการสอบข้อเขียน นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ เฉพาะพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0