Breaking News

รับตรง64 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ในระบบ รับตรง64 ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง64 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา2564

 

*รับตรงนี้ไม่เข้าร่วมระบบTCAS

 

กำหนดการรับสมัคร

วันที่กำหนดการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ถึง
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
สมัครผ่านเว็บไซต์
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบอาคารพัชรกิติยาภา ชั้น ๑ทางเว็บไซต์ https://registable.sskru.ac.th/cv 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓คณะครุศาสตร์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
– สอบวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
– สอบวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร
– สอบวิชาวัดแววความเป็นครู
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสอบข้อเขียน
– สาขาวิชาดนตรีศึกษา สอบปฏิบัติ ณ อาคารดนตรีและนาฎศิลป์
– สาขาวิชาพลศึกษา สอบปฏิบัติ ณ สนามกีฬากลาง

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 490 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการและอุตสาหกรรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์    ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะครุศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 600 ที่นั่ง

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

สาขาวิชา ประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 370 ที่นั่ง

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ภาษาอังกฤษธุรกิจ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น นิเทศศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวนรับทั้งหมด 330 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา การจัดการ การตลาด บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คอมพิวเตอร์ธูรกิจ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง  จำนวนรับทั้งหมด 300 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประศาสนศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

2,090 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอมตามคะแนนและสาขาระบุุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เฉพละครุศาสตร์

สอบคัดเลือก วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาสาขาวิชาที่สมัคร สอบวัดแววความเป็นครู

 

ทุกสาขา สอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *