Breaking News

Tag Archives: รับตรง65

โควตาพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศรั …

Read More »

รวมรับตรง65 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565

มาแล้วจ้า รวมรับตรง65 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที …

Read More »

ครูรักษ์ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีการศึกษา2565

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรายละเอ …

Read More »

รอบ1 แพทย์ ทันตะ พยาบาล เภสัช มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลั …

Read More »

รับตรง + ทุนเรียนฟรี65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ใ …

Read More »