Breaking News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67 ทุกรอบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67 ทุกรอบ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67 ทุกรอบ

*ย้ำ ทุกรอบไม่กำหนดแผนการเรียนนะจ้า

 

 

รอบ 1 Portfolio  ไม่เปิดรับแล้ว

 

กำหนการรับสมัคร

 

โควตาครูแนะแนว จำนวนรับทั้งหมด 34 ที่นั่ง

 

เปิดรับสมัคร: วันที่ 11-18 กันยายน 2566

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 21 กันยายน 2566

สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน  : วันที่ 4 ตุลาคม 2566 โครงการครูแนะแนว : วันที่ 9 ตุลาคม 2566

ประกาศผล โครงการเด็กดีมีที่เรียน  : วันที่ 6 ตุลาคม 2566 โครงการครูแนะแนว : วันที่ 10 ตุลาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั่วประเทศ

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 5 ภาคเรียน

⇒เกรดเฉลี่ยวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒ผลงานที่ได้รับ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร รางวัล หรือโล่ประกาศเกียรติคุณเกีย่วกับทักษะที่โดดเด่น อย่างน้อยระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น ด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะผู้นำ จิตอาสา คุณธรรม ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมย้อนหลัง ไม่เกิน 3ปี

*ปีนี้ไม่ต้องฝึกงานก็สมัครได้

 

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวนรับทั้งหมด 2ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั่วประเทศ

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 5 ภาคเรียน

⇒เกรดเฉลี่ยวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน

⇒แฟ้มสะสมงาน ผลงานด้านกิจกรรม ที่แสดงความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือลิงค์ clip vdo แสดงให้เห็นถึงทักษะ

 

โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

รอบที่2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จำนวนรับทั้งหมด ปี65 รับ 88 ที่นั่ง ปี66 72 ที่นั่ง ปี67  70 ที่นั่ง

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ครั้งที่ 2 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ :ครั้งที่ 2 26 เมษายน 2567

ประกาศผล : ครั้งที่ 2 27 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 

เปิดรับ รอบ2 ครั้งที่ 2 70 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

รับครั้งที่ 2

⇒TGAT 15 %

⇒TPAT 3 15 %

⇒A-Level คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาละ 10 %

 

รอบ3  จำนวนรับ 16 ที่นั่ง รับครั้งแรก ในรอบ 4 ปี

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์กับ ระบบ มทส : วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 นานาชาต กศน ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒TGAT 15 %

⇒TPAT 3 15 %

⇒A-Level คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาละ 10 %

 

 

รอบ 4 ปี66 20 ที่นั่ง  ปี65 รับ 16 ที่นั่ง ปี 64 15 ที่นั่ง

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก อ้างอิงจากปีที่แล้ว

⇒TGAT 50 %

⇒TPAT3 50 %

 

 

โครงการที่ทางคณะเปิดรับเอง

⇒ผู้จบปริญญาตรี ทุกสาขา รอประกาศ

⇒ผู้จบผู้ช่วยพยาบาล จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สถาบันที่เปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกคณะ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

6 comments

  1. คือหนูเรียนฐานวิทย์อ่ะค่ะเป็นปวช.ที่มีหน่วยกิตของวิชาสามัญสามารถยื่นพอร์ตได้ไหมคะ

  2. ปกติของผู้ที่จบป.ตรีทุกสาขานี่อยู่รอบไหนหรอคะ อยู่ในระบบ tcas มั้ยคะ

  3. รอบ2ไม่ใช้เกรดใช่มั้ยคะ

  4. ขอสอบถามหน่อยค่ะ พอดีหนูคิดไว้ว่าจะเรียนต่อคณะพยาบาล ที่มมส เเต่หนูยังเรียนอยู่ที่มข.คณะพยาบาล หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลถ้าเรียนจบเเล้วจะไปเรียนต่อที่คณะพยาบาลมมส หนูจะมีโอกาสได้เรียนต่อที่นั้นไหมคะ

    • ผู้ช่วยพยาบาล ของมข ก็รับเข้าพยาบาลนะ บอกเพิ่มให้ ถ้าอยากเรียนมมส ก็สอบใหม่ ตามปกติเลยจ้า ขอให้โชคดีนาาา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0