โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS67 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS67 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS67 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

 

กำหนดการรับสมัคร

 

รอบ 2 โควตา

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. – 7 เมษายน 2567 ภายใน 12.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : รอประกาศ

⇒ทดสอบวิชาเฉพาะ : รอประกาศ (ถ้ามี)

⇒สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) : รอประกาศ

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง และยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : รอประกาศ

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรองและยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ชำระค่าสมัคร : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1-2 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 8 มิถุนายน 2567

 

รอบ 1/1 Portfolio หมดเขตแล้ว

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 9.30 น. – 16 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

⇒ทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง และยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566

*ทางคณะ/วิทยาลัย ยังไม่เต็ม จะติดต่อตัวสำรอง : วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรองและยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่  21 พฤศจิกายน 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ประากศรหัสประจำตัวนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดเทอม วันที่ 5 สิงหาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒รอบที่1.1 Portfolio ปี 65 150 ที่นั่ง ปี 66 60 ทีนั่ง ปี67 120 ที่นั่ง หมดเขตแล้ว

⇒รอบที่2 โควตา ปี64 รับ 30 ที่นั่ง ปี65 65 ที่นั่ง ปี66 86 ที่นั่ง ประกอบด้วย โครงการพื้นที่เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 50 ที่นั่ง ทุนศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก 20 ที่นั่ง โครงการ Accelerated Project 16 ที่นั่ง

⇒รอบที่3 จำนวนรับ ปี64 Admission1 และ Admission2  174 ที่นั่ง แบ่งเป็น แอด1 114 ที่นั่ง และ แอด2 60 ที่นั่ง ปี65 รับ 50 ที่นั่ง ปรับเป็น 84 ที่นั่ง ปี66 30ที่นั่ง ปรับเป็น 90 ที่นั่ง ปี67 30 ที่นั่ง

*จำนวนรับอาจจะมีการเพิ่มขึ้นกว่านี้ ในกรณีมีน้องสละสิทธิ์จากรอบต่างๆ ทุกๆปีย้อนหลังรอบแอดมิชชั่น 1 และ 2 มีการปรับจำนวนรับใหม่

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบที่ 1.1 Portfolio

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหน่วยกิต วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้มาตรฐานตามตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เช่น TOEIC-300 / TOELF IBT-32/ IELTS 3.0 /TU-GET 300 CU-TEP 40 คะแนนขึ้นไป

2.ได้รับเกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ /การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จิตอาสา ทำประโยชน์ให้กับสังคม

หรือ

3.เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล เช่น กิจกรรมในสถานพยาบาล /สุขภาพ

หรือ

4.รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านวิชาการ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ / ภาษาอังกฤษ /ความสามารถพิเศษ /นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ

 

รอบที่2 โควตา

โครงการพื้นที่เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 50 ที่นั่ง

โครงการทุนศูนย์กาญจนาภิเษก 20 ที่นั่ง เปิดรับทั่วประเทศ ที่มาจากงาน OPH มหิดล อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทย์-คณิต เกรดไม่ต่ำกว่า  2.75

⇒เกรดเฉลี่ย GPA เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

โครงการ Accelerated Project

สำเร็จการศึกษาจากคณะดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์แพทย์แผนไทยประยุกต์ ฯลฯ

เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

รอบที่3 Admission 1

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทย์-คณิต เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒เกรดเฉลี่ย GPA เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่2 โควตา 

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ)   และ วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน  รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

 

เฉพาะ โครงการ Accelerated Project

⇒คุณสมบัติ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

รอบที่3 Admission

คะแนนสอบ TGAT ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน A-Level วิชาคณิต 1 ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 25%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 20%
A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 30%

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒เว็บไซต์รับสมัคร TCAS67 รอบที่3 admission<<คลิกสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

2 comments

  1. นพรัตน์ ทองทัด

    อยากให้มีโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาล และเปิดรับโควต้าให้เรียนจังเลยคับ ปล.ผมจบผู้ช่วยพยาบาลจาก รร.พยาบาลรามาและตอนนี้ก็ปฏิบัติงานที่ รพ.รามา อยากต่อยอดและพัฒนาตัวเองมากเลยคับ?

  2. ขอรายละเอียด คุณสมบัติโควต้านักกีฬา เรียนต่อแพทย์หน่อยค่ะ…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0