Breaking News

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1/1 Portfolio หมดเขตแล้ว

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 3 ตุลาคม เวลา 9.30 น. – 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.

 

รอบที่2 โควตา

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. – 7 เมษายน 2566 ภายใน 12.00 น.

 

รอบที่3 Admission

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒รอบที่1.1 Portfolio ปี 65 150 ที่นั่ง ปี 66 60 ทีนั่ง หมดเขตแล้ว

⇒รอบที่2 โควตา ปี64 รับ 30 ที่นั่ง ปี65 65 ที่นั่ง ปี66 66 ที่นั่ง เช่น โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 30 ที่นั่ง ทุนศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก 20 ที่นั่ง โครงการ Accelerated Project 16 ที่นั่ง

⇒รอบที่3 จำนวนรับ ปี64 Admission1 และ Admission2  174 ที่นั่ง แบ่งเป็น แอด1 114 ที่นั่ง และ แอด2 60 ที่นั่ง ปี65 รับ 50 ที่นั่ง ปรับเป็น 84 ที่นั่ง ปี66 90 ที่นั่ง

*จำนวนรับอาจจะมีการเพิ่มขึ้นกว่านี้ ในกรณีมีน้องสละสิทธิ์จากรอบต่างๆ ทุกๆปีย้อนหลังรอบแอดมิชชั่น 1 และ 2 มีการปรับจำนวนรับใหม่

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบที่ 1.1 Portfolio

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหน่วยกิต วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้มาตรฐานตามตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เช่น TOEIC-300 / TOELF IBT-32/ IELTS 3.0 /TU-GET 300 CU-TEP 40 คะแนนขึ้นไป

2.ได้รับเกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ /การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จิตอาสา ทำประโยชน์ให้กับสังคม

หรือ

3.เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล เช่น กิจกรรมในสถานพยาบาล /สุขภาพ

หรือ

4.รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านวิชาการ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ / ภาษาอังกฤษ /ความสามารถพิเศษ /นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ

 

รอบที่2 โควตา

โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 30 ที่นั่ง

โครงการทุนศูนย์กาญจนาภิเษก 20 ที่นั่ง เปิดรับทั่วประเทศ ที่มาจากงาน OPH มหิดล อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทย์-คณิต เกรดไม่ต่ำกว่า  2.75

⇒เกรดเฉลี่ย GPA เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

โครงการ Accelerated Project

สำเร็จการศึกษาจากคณะดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์แพทย์แผนไทยประยุกต์ ฯลฯ

เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

รอบที่3 Admission 1

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทย์-คณิต เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒เกรดเฉลี่ย GPA เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่2 โควตา

⇒A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ)   และ วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน  รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

 

เฉพาะ โครงการ Accelerated Project

⇒คุณสมบัติ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

รอบที่3 Admission

คะแนนสอบ TGAT ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน A-Level วิชาคณิต 1 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า20 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 25%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 20%
A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 30%

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกอ่านที่นี่>>

⇒เว็บไซต์รับสมัคร TCAS66 รอบที่3 admission<<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

สำหรับน้องที่ต้องการรับข่าวเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

2 comments

  1. นพรัตน์ ทองทัด

    อยากให้มีโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาล และเปิดรับโควต้าให้เรียนจังเลยคับ ปล.ผมจบผู้ช่วยพยาบาลจาก รร.พยาบาลรามาและตอนนี้ก็ปฏิบัติงานที่ รพ.รามา อยากต่อยอดและพัฒนาตัวเองมากเลยคับ?

  2. ขอรายละเอียด คุณสมบัติโควต้านักกีฬา เรียนต่อแพทย์หน่อยค่ะ…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *