Breaking News

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS ทุกรอบ โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

รอบ 2 โควตา 40 ที่นั่ง 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 2 โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก และ โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 8-19 มกราคม 2567

ชำระค่าสมัคร : ไม่เสียค่าสมัคร

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

 

รอบที่2 โควตา โครงการอื่นๆ ปีการศึกษา2567

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-18 มีนาคม 2567

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 1-19 มีนาคม 2567

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

 

โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ที่นั่ง

 

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา จำนวนรับ 2 ที่นั่ง

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง  จำนวน 1 ที่นั่ง

 

โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนรับ 1 ที่นั่ง

*มีทุนเรียนฟรี เงินทุนรายเดือน ค่าหอพัก และสวัสดิการอื่นๆให้

 

โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกพื้นที่ 51 จังหวัด จำนวนรับ 7 ที่นั่ง

*มีทุนเรียนฟรี เงินทุนรายเดือน ค่าหอพัก และสวัสดิการอื่นๆให้

 

โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนรับ 9 ที่น่ง

*มีทุนเรียนฟรี เงินทุนรายเดือน ค่าหอพัก และสวัสดิการอื่นๆให้

 

รายละเอียดการรับ รอบ 2 โควตา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ 3 จำนวนรับ 60 ทีนั่ง แบ่งเป็น ได้รับทุน 30 ที่นั่ง  ไม่ขอทุน 30 ทุน

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 26 พฤษภาคม 2567

 

ได้รับทุน 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีปัจจุบันเท่านั่น

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 10%
A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 20%
A-Level ชีววิทยา 30%
A-Level ภาษาอังกฤษ 10%

 

*มีทุนเรียนฟรี เงินทุนรายเดือน ค่าหอพัก และสวัสดิการอื่นๆให้

 

ไม่ขอทุนรับ 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 10%
A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 20%
A-Level ชีววิทยา 30%
A-Level ภาษาอังกฤษ 10%

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

 

 

รอบ 1 Portfolio 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2566

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23 มกราคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 27 28 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ยืนยันสิทธิ์: วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ 6 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : รอประกาศ

 

โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสสวท  1 ที่นั่ง

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT 30 %

แฟ้มสะสมงาน 70 %

คุณสมบัติ

สอบสัมภาษณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0