Breaking News

TCAS66 ทุกรอบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 ทุกรอบ ใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา2566

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS66 ทุกรอบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 Portfolio

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 16 มกราคม 2566

 

แบ่งเป็นรอบ

รอบที่1.1 : วันที่ 9-26 กันยายน 2565

รอบที่1.2 : วันที่ 1-24 ตุลาคม 2565

รอบที่1.3 : วันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2565

รอบที่1.4 : วันที่ 1-29 ธันวาคม 2565

รอบที่1.5 : วันที่ 1-16 มกราคม 2566  ขยายเวลารับสมัครถึง วันที่ 23 มกราคม 2566

 

รอบ 2

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์- วันที่ 23 เมษายน 2566

ประกาศผล : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ clearing house : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ในระบบ clearing house : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

 

รอบ 3

ประกาศรับสมัคร : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

ประกาศผล : ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ : **วันที่ 27 พฤษภาคม 2566**

**เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒ รอบ 1 150 ที่นั่ง

⇒ รอบ 2 150 ที่นั่ง

⇒ รอบ 3 3 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ

⇒เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.80 วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.80 และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.80

⇒มีหน่วยกิตวิชา คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต วิชา วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบ 1

⇒คุณสมบัติ

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒Portfolio ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว , หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการ , หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ , หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ , หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิง่ประดิษฐ์ , ใบรับรองแพทย์และการตรวจร่างกาย และการเอ็กซเรย์ปอดจากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน

 

รอบ 2

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รูปแบบที่ 1

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒แฟ้มสะสมงาน

หรือ

รูปแบบที่ 2

⇒A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

 

รอบ 3

ใช้คะแนน A-Level คณิต1 เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

รอบ 1

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน

⇒แฟ้มสะสมงาน

 

6.ค่าสมัครสอบ

300 บาท ชำระที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด TCAS66 รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2566   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

 คอร์สเรียนฟรี มีเกียรติบัตร สำหรับน้องอยากสอบเรียนพยาบาล   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

กลุ่ม Facebok จะสอบเข้าพยาบาล #dek65  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม Line  อยากเข้าพยาบาล <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *