Breaking News

TCAS67 ทุกรอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร TCAS67 ทุกรอบ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS67 ทุกรอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

 

รอบที่ 1 Portfolio

 

ค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติฯ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กำหนดการ 

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566

 

รอบ 1 Portfolio

กำหนดการ รอประกาศ

 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม จำนวนรับ 35 ที่นั่ง แบ่งเป็น ค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติฯ   20 ที่นั่ง รอบ 1 Portfolio 15 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา อุตสาหการ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง แบ่งเป็น ค่ายโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติฯ   10 ที่นั่ง รอบ 1 Portfolio 5 ที่นั่ง

 

รับผ่านค่ายส่งเสริมฯ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และ หน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต

⇒GPAX กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 4 เทอม

⇒ผ่านการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 หรือ เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ / ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนด หรือ มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนดไว้

⇒อื่นๆ อ่านต่อในประกาศรับสมัคร

*ภาษาอังกฤษ สมัครสอบตอนนี้ยังทันนะ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 70 %  สังคมศึกษา และภาษาไทย  วิชาละค่าน้ำหนัก 5 %คณิตศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 15 % ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 15 % วิทยาศาสตร์ 60 %

⇒สอบสัมภาษณ์ 30 %

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

รอบที่ 2 โควตา 

 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม  โควตา จำนวนรับ ปีที่แล้ว 35 ที่นั่ง ปีนี้ 19 ที่นั่ง  โครงการพิเศษ 20 ที่นั่ง รับเท่ากันปีที่แล้ว

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา อุตสาหการ โควตา จำนวนรับ  ปีที่แล้ว รับ10 ที่นั่ง ปีนี้ 15 ที่นั่ง

 

ประเภทโควตา รับทั่วประเทศ

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  หน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และ หน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต

⇒GPAX 5 เทอม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒TGAT ค่าน้ำหนัก 10 %

⇒A Level วิชา ฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก 10 %

⇒A Level วิชา คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ำหนัก 15 %

⇒A Level วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 15 %

⇒A Level วิชา เคมี ค่าน้ำหนัก 25 %

⇒A Level วิชา ชีววิทยา ค่าน้ำหนัก 25 %

*A-Level วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ไม่คิดค่าน้ำหนัก แต่ต้องมีคะแนนสอบ

สอบสัมภาษณ์

 

ประเภท โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และ หน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต

*รับทั้งน้องม.6 และ เด็กซิ่ว หรือ จบม.6 แล้ว

⇒GPAX 5/6 ภาค ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒GPAX กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒TGAT ค่าน้ำหนัก 10 %

⇒A Level วิชา ฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก 10 %

⇒A Level วิชา คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ำหนัก 15 %

⇒A Level วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 15 %

⇒A Level วิชา เคมี ค่าน้ำหนัก 25 %

⇒A Level วิชา ชีววิทยา ค่าน้ำหนัก 25 %

*A-Level วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ไม่คิดค่าน้ำหนัก แต่ต้องมีคะแนนสอบ

สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

 

รอบที่ 3 รับในระบบ กสพท 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม  จำนวนรับ 10 ที่นั่ง รับเท่าเดิมเทียบปีที่แล้ว

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และ หน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒TPAT 1 กสพท ค่าน้ำหนัก 30 %

⇒A Level วิชา วิทยาศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 40 %

⇒A Level วิชา คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ำหนัก 20 %

⇒A Level วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก  20%

⇒A Level วิชา ภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 10 %

⇒A Level วิชา สังคม ค่าน้ำหนัก 10 %

สอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์ โครงการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบอุดมศึกษา    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0