Breaking News

รอบ1 โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นม.6 หรือ เทียบเท่า เพื่อเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติฯ ปีการศึกษา2567 สามารถยื่นเข้า รอบ 1 Portfolio ได้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

 

ประกาศรายชื่อค่าย ดอกพะยอม และค่ายอื่นๆ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

แต่ละค่าย กำหนดการไม่เหมือนกัน  รายละเอียดด้านล่างนะ

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ 

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ , ชีววิทยา ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับม.6 ปวส)

สาขาวิชา  จุลชีววิทยา , เคมี ,  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ,คณิตศาสตร์

สาขาวิชา ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ,อาชีวอนามัยและควสามปลอดภัย

 

คณะนิติศาสตร์ 

สาขาวิชา นิติศาสตร์

 

คณะรัฐศาสตร์ 

สาขาวิชา การปกครอง , รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ , การบริหารท้องถิ่น)

 

คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา ออกแบบนวัตศิลป์ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2

 

คณะบริหารศาสตร์ 

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ , การตลาด (วิชาการตลาดดิจิทัล การตลาดการค้าสมัยใหม่) , นวัตกรรมการจัดการการโรงแรมและการบรบิหาร , การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) บัญชี

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ , อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

คณะพยาบาลศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะศิลปศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ , การพัฒนาสังคม , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร , ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคม ฟิสิกส์ เคมี ,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์ ,เทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ , ดนตรีศึกษา ,พลศึกษา , ภาษาไทย

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกรดเฉลี่ย ตามสาขาที่ระบุไว้

 

*หมายเหตุ 1 คน สมัครได้ 1 ครั้ง 1 ค่าย เท่านั้น จะไม่สามารถสมัครค่ายอื่น ที่เปิดรับสมัครภายหลังได้

 

4.องค์ฺประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒เกรดเฉลี่ย เฉพาะสาขาที่ระบุ เช่น คณะเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

 

5.ค่าใช้จ่าย

ฟรี ตลอดทั้งงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ โครงการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบอุดมศึกษา    <<คลิกอ่านและลงทะเบียนที่นี่>>

 

วิธีสมัคร

1.กดลงทะเบียน ลิงค์ด้านบน แล้ว กดเข้าสู่ระบบ จะมีกรอกข้อมูลเรื่อยๆ

2.เมื่อเข้าระบบแล้ว ให้เลือกสมัครเข้าศึกษาต่อ   เลือก ค่าย UBU I-camp ประเภทโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติ ฯ ดังรูป

 

3.จะให้น้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เมื่อกรอกเสร็จให้กรอกทักไป เกรดให้ดูจาก ใบเกรดของน้อง อย่ากรอกมั่ว การมั่วของน้อง จะทำให้น้องสอบไม่ติด ไปขอที่โรงเรียนเอาชัวร์นะ

4.ให้กดเลือกคณะ ย้ำ ดูดีๆก่อนกดยืนยัน สมัครได้ 1 ค่าย เท่านั่น 

 

 

พี่นัทแนะนำน้อง

ม.อุบล ค่ายนี้ อยู่ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะ น้องสามารถอ่านอ้างอิงของปีที่แล้วได้ แถมจำนวนรับเยอะมากๆด้วย

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

กำหนดการแต่ละค่าย

 

สาขาวิชา ปีการศึกษา ช่วงวันที่เปิดรับสมัคร เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
1122 : ค่าย Dream to Science (ครั้งที่ 1) 19 ส.ค. 66 –onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 10 ส.ค. 2566
1123 : ค่าย Dream to Science (ครั้งที่ 2) 26 ส.ค. 66 –online– 2567 28 ก.ค. 2566 – 17 ส.ค. 2566
คณะเกษตรศาสตร์ : โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
1207 : ค่าย Farm and Food Camp (ครั้งที่ 1 ) 26-27 ส.ค. 66–onsite 2567 28 ก.ค. 2566 – 17 ส.ค. 2566
1208 : ค่าย Farm and Food Camp (ครั้งที่ 2 ) 16-17 ก.ย. 66–onsite 2567 28 ก.ค. 2566 – 08 ก.ย. 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
1337 : ค่ายเส้นทางสู่ Gear กันเกรา (ครั้งที่ 1) 19-20 ส.ค. 66 –onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 10 ส.ค. 2566
1338 : ค่ายเส้นทางสู่ Gear กันเกรา (ครั้งที่ 2) 26-27 ส.ค. 66 –onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 17 ส.ค. 2566
คณะศิลปศาสตร์ : โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
1440 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร 8 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1441 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 8 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1442 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 8 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1443 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 8 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1444 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมการพัฒนาสังคม 8 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1447 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ 8 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1451 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ 12 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1452 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย 12 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1453 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา 12 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1454 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี 12 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1455 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา 12 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1456 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยี 12 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1457 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ 12 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1458 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา 12 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1459 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ 12 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1460 : ค่ายคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา 12 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
คณะเภสัชศาสตร์ : โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
1555 : ค่ายเส้นทางสู่ฝันให้ฉันเป็นเภสัชกร 9-10 ก.ย. 66 –onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
คณะบริหารศาสตร์ : โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
1784 : ค่าย UBS CAMP 2024 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ –9 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1785 : ค่าย UBS CAMP 2024 สาขาวิชาการตลาด (วิชาเอกการตลาดดิจิทัล) –9 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1786 : ค่าย UBS CAMP 2024 สาขาวิชาการตลาด (วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่) –9 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1787 : ค่าย UBS CAMP 2024 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการโรงแรมและการบริการ –9 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1788 : ค่าย UBS CAMP 2024 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน –9 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1789 : ค่าย UBS CAMP 2024 สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน –9 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1790 : ค่าย UBS CAMP 2024 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) –9 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
1791 : ค่าย UBS CAMP 2024 สาขาวิชาการบัญชี –9 ก.ย. 66–onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข : โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
1905 : ค่ายการเรียนรู้และสานฝันนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1) 26 ส.ค. 66 –online– 2567 28 ก.ค. 2566 – 17 ส.ค. 2566
1906 : ค่ายการเรียนรู้และสานฝันนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) 9 ก.ย. 66 –onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ : โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2009 : ค่ายสถาปนิก-นักออกแบบรุ่นเล็ก (Young Arch-Young Design Camp) (ครั้งที่ 1) 19 ส.ค. 66 –onsite 2567 28 ก.ค. 2566 – 10 ส.ค. 2566
2010 : ค่ายสถาปนิก-นักออกแบบรุ่นเล็ก (Young Arch-Young Design Camp) (ครั้งที่ 2) 26 ส.ค. 66 –onsite 2567 28 ก.ค. 2566 – 17 ส.ค. 2566
2011 : ค่ายสถาปนิก-นักออกแบบรุ่นเล็ก (Young Arch-Young Design Camp) (ครั้งที่ 3) 2 ก.ย. 66 –onsite 2567 28 ก.ค. 2566 – 23 ส.ค. 2566
2012 : ค่ายสถาปนิก-นักออกแบบรุ่นเล็ก (Young Arch-Young Design Camp) (ครั้งที่ 4) 9 ก.ย. 66 –onsite 2567 28 ก.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2566
คณะนิติศาสตร์ : โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2107 : ค่ายว่าที่นักกฏหมายรุ่นใหม่ นิติ ม.อุบลฯ (ครั้งที่ 1) 19-20 ส.ค. 66 –onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 10 ส.ค. 2566
2108 : ค่ายว่าที่นักกฏหมายรุ่นใหม่ นิติ ม.อุบลฯ (ครั้งที่ 2) 26-27 ส.ค. 66 –onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 17 ส.ค. 2566
2109 : ค่ายว่าที่นักกฏหมายรุ่นใหม่ นิติ ม.อุบลฯ (ครั้งที่ 3) 2-3 ก.ย. 66 –onsite– 2567 28 ก.ค. 2566 – 23 ส.ค. 2566
คณะรัฐศาสตร์ : โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2310 : ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ (ครั้งที่ 2)26-27 ส.ค. 66 –online 2567 28 ก.ค. 2566 – 17 ส.ค. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ : โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2506 : ค่ายดอกพะยอม (ครั้งที่ 1 26 ส.ค. 66) (ครั้งที่ 2 27 ส.ค. 66) –onsite 2567 28 ก.ค. 2566 – 17 ส.ค. 2566

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0