Breaking News

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67 ทุกรอบ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ เตรียมตัวสมัครกันนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

 

*พี่นัทได้ข้อมูลนี้จากงาน open house ที่ผ่านมา

*ไม่อนุญาตให้เพจกวดวิชา นำไปลง

 

กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรปกติ

รอบ 1/1 Portfolio หมดเขตแล้ว 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 9.30 น. – 16 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.

 

รอบ 2 โควตา

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. – 7 เมษายน 2567 ภายใน 12.00 น.

 

รอบ 3 Admission

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

 

 

หลักสูตรนานาชาติ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นานาชาติ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

หลักสูตรปกติ

รอบ 1/1 จำนวนรับ 40 ที่นั่ง รอบ1/2 ไม่เปิดรับ

รอบ 2 20 ที่นั่ง ปรับเพิ่มเป็น 35 ที่นั่ง 

รอบ 3 ผ่านกสพท 70 ที่นั่ง ผ่านระบบ Admission 30 ที่นั่ง

รอบ 4 รอประกาศ

 

หลักสูตรนานาชาติ

รับตรงโดยคณะ 35 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรปกติ

รอบ 1/1

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

เกรดเฉลี่ยวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50

**มีประกาศเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ ยา สมุนไพร อาหาร เสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง วิชาชีพเภสัชกรรม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หรือ ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติเกี่ยวกับ ยาสมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน หรือได้รับรางวัลจาก สอวน. วิชาเคมี/ฟิสิกส์ /คณิต/คอม ระดับตอนม.ปลาย

 

รอบ 2 โควตา

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน

ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

ด้านพื้นที่ ต้องศึกษาอยู่ในจังหวัด  กลุ่มจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบรูณ์ กลุ่มอำนาจเจริญ ประกอบด้วย อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด

*การแบ่งกลุ่มจังหวัด จะทำให้อัตราการแข่งขัน แข่งเฉพาะในกลุ่มจังหวัดนั้นๆ

 

รอบ 3 กสพท และ Admission

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน

ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

รอบ 4 รับตรงอิสระ 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน

ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

หลักสูตรนานาชาติ

กำลังศึกษาระดับมัยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  และวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

หลักสูตรปกติ

รอบ 1/1

คุณสมบัติ

Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า ไม่จำเป็นต้องมีปก คำนำ สารบัญ ได้ทั้งไทยและอังกฤษ ประกอบด้วยสามส่วน คือ Statement of purpose  , Recommendation letter, หลักสูตรใบประกาศ ตามคุณสมบัติด้านบน

*ข้อ 6 หมายถึง ประกาศนียบัตร คุณสมบัติด้านบน

 

รอบ 2

⇒TGAT และ/หรือ TPAT1  ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

⇒A-level  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 40 % คณิตศาสตร์ 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 %  แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 30 % จัดสอบโดย ทปอ

*ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมกันไม่น้อยกว่า 30 %

 

รอบ 3 กสพท 

⇒A-level  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 40 % คณิตศาสตร์ 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 %  แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 30 % จัดสอบโดย ทปอ

*ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมกันไม่น้อยกว่า 30 %

⇒ TPAT 1 วิชาเฉพาะ 30 %  จัดสอบโดย กสพท

 

รอบ 3 ผ่านระบบAdmission 

⇒A-level  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 30 % จัดสอบโดย ทปอ

⇒ TGAT ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

รอบ 4 รับตรงอิสระ 

⇒A-level  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  แต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 30 % จัดสอบโดย ทปอ

⇒ TGAT ไม่กำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

หลักสูตรนานาชาติ

คะแนนสอบด้านล่าง

Statement of purpose เป็นภาษาอังกฤษ 500-800 คำ

นำเสนอผลงาน 2-3 ผลงาน เลือกหัวข้อ เพียง 1 หัวข้อ วิชาการ ศิลปะ ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั่น

 

5.ค่าสมัครสอบ

หลักสูตร 300 บาท หลักสูตรนานาชาติ 1000 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ1 ครั้งที่ 1 Portfolio คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาิวทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่าเทอม ค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

4 comments

  1. รอบ3ผ่านระบบAdmission นี่ ถ้าไม่สอบpat1 มีสิทธิ์ไหมครับ

  2. ขอสอบถามหน่อยค่า กรณีเภสัชที่ไม่ได้สอบpat1 ต้องสอบpatอะไรหรอคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0