Breaking News

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบTCAS64 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2564 โดยมีโครงการให้สมัครกว่า 20 โครงการ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563

ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1-16 ธันวาคม 2563

ส่งเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร  Portfolio หรืออื่น ตามที่คณะกำหนด ทั้งด้วยตัวเองและไปรษณีย์ : วันที่ 1-16 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบความถูกต้อง : วันที่ 17-21 ธันวาคม 2563

ลงทะเบียน mytcas : วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มกราคม 2564

ตรวจร่างกาย : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 2 มีนาคม 2564

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.โครงการที่เปิดรับ

1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ 404 ที่นั่ง
2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 526 ที่นั่ง
3 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 108 ที่นั่ง
4 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) 61 ที่นั่ง
5 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ดนตรี 49 ที่นั่ง
6 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา 75 ที่นั่ง
7 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 78 ที่นั่ง
8 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม 25 ที่นั่ง

9 โครงการทายาทผู้ประกอบการ 3 ที่นั่ง
10 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(สอวน.) 61 ที่นั่ง
11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 17 ที่นั่ง
12 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) 94 ที่นั่ง
13 โครงการทายาทเกษตรกร 98 ที่นั่ง
14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 90 ที่นั่ง
15 โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร 47 ที่นั่ง
16 โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ 21 ที่นั่ง
17 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)  13 ที่นั่ง

18 โครงการช้างศึกพระนเรศวร 22 ที่นั่ง
19 โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว 188 ที่นั่ง
20 โครงการ Law for Languages 10 ที่นั่ง
21 โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร 29 ที่นั่ง
22 โครงการพิเศษสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 30 ที่นั่ง
23 โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 167 ที่นั่ง
24 โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ 30 ที่นั่ง
25 โครงการกระจายนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกสู่ภูมิภาค 4 ที่นั่ง
26 โครงการพิเศษสำหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5 ที่นั่ง

27 โครงการรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ 40 ที่นั่ง
28 โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยนเรศวร 80 ที่นั่ง

 

-แต่ละโครงการจะมีคณะอะไรบ้าง รอประกาศอีกครั้ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

2,375 ที่นั่ง

 

3.คณะและสาขาที่เปิดรับ (อย่างไม่เป็นทางการ)

⇒คณะเกษตรศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒คณะพยาบาลศาสตร์

⇒คณะเภสัชศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

⇒คณะสหเวชศาสตร์

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒คณะนิติศาสตร์

⇒คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

⇒คณะมนุษยศาสตร์

⇒คณะสังคมศาสตร์

⇒วิทยาลัยนานาชาติ

*ข้อมูลจากคณะที่เปิดรับเบื้องต้น พี่นัทได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะจ้า

 

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นตอนปลาย รายละเอียดอื่นรอประกาศแต่ละโครงการ

 

5.องค์ฺประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒ทดสอบความสามารถพิเศษ รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์

 

6.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

*รายละเอียดนี้ยังไม่เป็นทางการนะจ้า รอประกาศจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอีกครั้ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<รอประกาศ>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

9 comments

  1. **กำลังศึกษาอยู่มัธยมปลาย**
    แบบนี้คือไม่รับเด็กซิ่วใช่ไหมคะพี่

  2. จบ ม.6 ปี62ค่ะ แต่ยังไม่เคยเรียนมหาลัย เรียกว่าเด็กซิ่วไหมค่ะ แล้วสามารถยื่นรอบพอตได้ไหม?

  3. รอประกาศค่ะ

  4. ผมจบ64ครับน่าจะได้นะครับบ้านเกิดเพชรบูรณ์

  5. ทำไมไม่มีคณะศึกษาศาสตร์คะในรอบพอต รอๆ

  6. 64อยากเรียน

    เรียน กศน สามารถ สมัครรอบพอตนี้ได้ไหมคะ โดยปกติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *