Breaking News

TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ใน TCAS63 รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา2563

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

อัพเดทวันที่ 10 ธันวาคม 2562

 

เส้นทางพิชิตฝัน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 3 เมษายน 2563 ตามโครงการที่สมัคร

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

โครงการที่เปิดรับ

1.โครงการ Active Recruitment  

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้องม.6 เด็กซิ่ว อาชีวะ

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

⇒สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

⇒วิทยาลัยสหวิทยาการ

 

2.โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้องม.6 เด็กซิ่ว อาชีวะ

*ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสามัญ

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

⇒สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 

3.โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์”

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสามัญ

คณะที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

4. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

 

5.โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

 

6. โครงการรักนักศึกษาพิการ

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

7. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) (คณะสถาปัตย์ฯ)

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

8. โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program – IBP) ครั้งที่ 2

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*รับน้องม.6 เด็กซิ่ว อาชีวะ

คณะที่เปิดรับ

วิทยาลัยสหวิทยาการ

 

9. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

 

10. โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2563  

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

11.โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

⇒สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 

12.โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้องม.6 อาชีวะ

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

⇒สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 

12.โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้องม.6 เด็กซิ่ว อาชีวะ

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

⇒คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

⇒สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 

15.โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) (คณะวิศวฯ)

เว็บไซต์รับสมัครโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะที่เปิดรับ

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา รอบที่2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   <<คลิกสมัครที่นี่>>

——————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0