Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 มีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับ 10 คน  ใช้ GAT 40 % PAT1 10 % PAT2 50 %

 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับทั้งหมด 67 ที่นั่ง

ใช้ วิชาสามัญ ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 % ภาษาอังกฤษ 10 % คณิตศาสตร์ 15 % ฟิสิกส์ 15 % เคมี 15 % ชีววิทยา 15 % GAT 10 %

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 88 ที่นั่ง

ใช้ วิชาสามัญ ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 % ภาษาอังกฤษ 10 % คณิตศาสตร์ 10 % ฟิสิกส์ 10 % เคมี 10% ชีววิทยา 15 % GAT 15 %  PAT2 15 %

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

คณะเทคโนโลยี

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

ใช้ GAT 40 % PAT 2 60 %

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

ใช้คะแนนสอบ GAT 30% PAT1 30 % PAT3 60 %

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

 

คณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวนรับทั้งหมด 743 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ใช้คะแนนสอบ GAT 100 %

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด 402 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการการท้องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)

ใช้คะแนนสอบ GAT 100 %

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวนรับทั้งหมด 380 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองการปกครอง

ใช้คะแนนสอบ GAT 100 %

 

คณะศึกษาศาสตร์

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ดุริยรางคศาสตรบัณฑิต .ใช้คะแนนสอบ GAT 100 %

⇒สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ใช้คะแนนสอบ GAT 60 % PAT5 40 %

 

คณะนิติศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 80 ที่นั่ง

ใช้คะแนนสอบ GAT 100 %

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

คณะแพทยศาสตร์  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย 10% สังคมศึกษา 10% คณิตศาสตร์ 15% ฟิสิกส์ 15% เคมี 15% ชีววิทยา 15% ภาษาอังกฤษ 20%

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่แล้ว 3,452 ที่นั่ง + 60 ที่นั่ง

ปีนี้ 3,640 ที่นั่ง + 60 ที่นั่ง แพทย์ชนบท

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

เฉพาะโควตาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

หรือ

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 • เด็กซิ่ว เฉพาะโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่รวมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เป็นโครงการที่คณะเปิดรับเอง  อาจจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติม

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GAT PAT หรือวิชาสามัญ ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

เงื่อนไขการเลือกอันดับ

21 comments

 1. แพทย์นี่ไม่มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหรอคะรอบ2 หรือยังไง

 2. ทำไมของมนุษยศาสตร์ถึงได้เป็นตัวข้อมูลของสถาปัตยกรรมศาสตร์ล่ะคะ

 3. ปณิตา​ กะมุล

  ศึกษา​ศาสตร์​เรียนกี่ปีคะ

 4. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ไม่จำเป็นต้องสอบ 9 วิชาสามัญใช่ไหมครับ

 5. แพทย์ชนบท รับเด็กซิ่วไหมครับ

 6. เภสัชรอบโควต้าใช้เกรดเท่าไหร่คะ

 7. รอบโควต้าของมมส ถ้าเป็นเด็กซิ่ว คณะสัตวแพทย์จะรับมั้ยคะ พอดีสมัครกสพทไม่ทันค่ะของเด็ก65

 8. พยาบาลกับแพทย์รับเด็กซิ่วมั้ยคะ

 9. มีสถิติคะเเนนสูงสุดต่ำสุดของคณะเภสัชมั้ยคะ

 10. การสอบเข้าที่มมส.ต้องดูสายการเรียนไหมค่ะ ถ้าเป็นเด็กสายศิลป์หน่วยกิตวิทย์แค่12จะเข้าแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ไหมค่ะ

 11. คุณสมบัติคณะมนุษย์ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรนานาชาติกำหนดมั้ยคะว่าเกรดขั้นต่ำเท่าไหร่

 12. จะดูได้ตรงไหนคะว่า คณะไหนรับเด็กซิ่วบ้าง

 13. อยากรู้ว่านาฏศิลป์ ต้องสอบวิชาอะไรบ้างครับ

 14. ในการสอบสัมภาษณ์ต้องใข้พอร์ตไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น