Breaking News

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เตรียมประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2565 อย่างไม่เป็นทางการ

 

 

*บทความไม่อนุญาตให้ลงในสื่ออื่นๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเว็บไซต์สร้างฝันดอทคอมแล้ว

*รายละเอียดนี้ พี่นัทได้จากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้น้องได้เตรียมตัว ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูล ก่อนประกาศจริง เป็นปีที่ 3 แล้ว

*รายละเอียดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒เปิดรับสมัคร : ประมาณต้นเดือน ธันวาคม 2564

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี ได้รับรองจากสภาการพยาบาล 5  ปี

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

⇒225 ที่นั่ง  รายละเอียดด้านล่างสุด

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไป

หรือ

⇒เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป

และ

⇒เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.75 ขึ้นไป

และ

⇒เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.75 ขึ้นไป

และ

⇒เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.75 ขึ้นไป

และ

⇒เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 

*ที่นี่  ในปีที่แล้ว มีรุ่นพี่เราได้เกรด 3.2 กว่าๆ สอบติดด้วยนะ  

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒Portfolio

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒สำเนาแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน สำหรับน้องม.6 และ 6 ภาคเรียน สำหรับ เด็กซิ่ว

⇒แฟ้มสะสมงาน รายละเอียดรอประกาศ

⇒เอกสารอื่นๆ

 

6.ค่าสมัครสอบ 

⇒รอประกาศ

 

7.รายละเอียดของ Portfolio

⇒กำลังรอเงื่อนไขจากที่ประชุมอีกที

⇒ผลงานเบื้องต้น ทัศนคติต่อหลักสูตร/สาขาที่สมัคร และเหตุผลที่คิดว่าผู้สมัครคู่ควรจะได้รับการคัดเลือก และผลงานอื่นๆ รอประกาศอีกครั้ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 Portfolio รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  <<รอประกาศ>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS65 รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อัพเดทล่าสุด!  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

{รีวิว} พอร์ต EP.5 +คำถามสอบสัมภาษณ์ : สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบแรก!  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

จำนวนรับแต่ละกลุ่ม 

 

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ
  2. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน
  3. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร
  4. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประชานิเวศ
  5. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ
  6. โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง
  7. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง
  8. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
  9. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ

 

กลุ่มที่ ๒ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ  หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

กลุ่มที่ ๓ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

กลุ่มที่ ๔  นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา  จำนวนรับทั้งหมด 130 ที่นั่ง  จำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

กลุ่มที่ ๕ นักเรียนของโรงเรียนที่ไม่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา  จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *