Breaking News

รอบ 1 Portfolio สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ 1 Portfolio สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1/1 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1/1

สมัครทางออนไลน์ : ตั่งแต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ทดสอบระบบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อตัวจริงและตัวสำรอง : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มตัวจริง ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มตัวสำรอง ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ 6 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

รอบ 1/2

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-24 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 มกราคม 2565

ทดสอบระบบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : วันที่ 15 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อตัวจริงและตัวสำรอง : วันที่ 24 มกราคม 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มตัวจริง ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 24-25 มกราคม 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มตัวสำรอง ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 27 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 31 มกราคม 2565

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ 6 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอบ1-1 150 ที่นั่ง

รอบ1-2 รอจำนวนที่นั่งว่าง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหน่วยกิต วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้มาตรฐานตามตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เช่น TOEIC-300 / TOELF IBT-32/ IELTS 3.0 /TU-GET 300 CU-TEP 40 คะแนนขึ้นไป

2.ได้รับเกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ /การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จิตอาสา ทำประโยชน์ให้กับสังคม

หรือ

3.เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพพยาบาล เช่น กิจกรรมในสถานพยาบาล /สุขภาพ

หรือ

4.รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านวิชาการ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ / ภาษาอังกฤษ /ความสามารถพิเศษ /นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุุณสมบัติ

แฟ้มสะสมงานและผลงาน

สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร ใช้สมัคร onlnie และ นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

รูปถ่าย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนระเบียนแสดงผลการเรียน

แฟ้มสะสมงาน

ผลภาษาอังกฤษ ถ้ามี

 

6.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง65 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

3 comments

  1. แฟ้มสะสมผลงานส่งแบบที่ทางมหาวิทยาลัยให้โหลดเลยใช่มั้ยคะ

  2. อยากให้มีโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาล เพื่อศึกษาพัฒนาต่อจังเลยคับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น