Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มทยอยประกาศรายละเอียดการรับสมัคร รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.โครงการที่เปิดรับ 

รอบ 1/1 Portfolio

เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

ทุน รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกอบด้วย ทุนพยาบาลไนติงเกล ทุนพยาบาลเพื่อชุมชน

เปิดรับสมัคร วิทยาเขตที่เปิดรับ สงขลา

 

1 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565

หาดใหญ่ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
1 ต.ค. 64 – 30 พ.ย. 64
2 โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

หาดใหญ่ 
1 พ.ย. 64 – 26 พ.ย. 64
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปีการศึกษา 2565

หาดใหญ่ 
1 พ.ย. 64 – 26 พ.ย. 64
4 โครงการ “Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์” ปีการศึกษา 2565

หาดใหญ่ จำนวนรับ 170 ทีนั่ง
1 พ.ย. 64 – 26 พ.ย. 64
5 โครงการรับนักเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

หาดใหญ่ จำนวนรับ 30 ทีนั่ง
1 พ.ย. 64 – 26 พ.ย. 64

 

6 โครงการรักเกษตร ปีการศึกษา 2565

หาดใหญ่ 
1 พ.ย. 64 – 21 พ.ย. 64
7 โครงการยุวเกษตรกร ปีการศึกษา 2565

หาดใหญ่ 
1 พ.ย. 64 – 21 พ.ย. 64
8 โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2565

หาดใหญ่ 
1 พ.ย. 64 – 25 พ.ย. 64
35 โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2565

สุราษฎร์ธานี 
1 พ.ย. 64 – 30 พ.ย. 64
36 โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2565

สุราษฎร์ธานี 
[ update: 28/10/2021 ]
1 พ.ย. 64 – 30 พ.ย. 64

 

เริ่ทเปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน นี้

โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565


โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2565
  จำนวนรับทั้งหมด 210 ที่นั่ง

วิทยาเขตที่เปิดรับ สงขลา

คณะที่เปิดรับ คณะการแพทย์แผนไทย ไม่มีการสอบข้อเขียน

ระเบียบการรับสมัคร โครงการทายาทแพทย์แผนไทย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2565 จำนวนรับทั้งหมด 195 ที่นั่ง  เปิดรับสมัครแล้ว

วิทยาเขตที่เปิดรับ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะที่เปิดรับ การบริหารและการท่องเที่ยว , วิเทศศึกษา, วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์,

ระเบียบการรับสมัคร โครงการ Phuket International Admission ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี จำนวนรับทั้งหมด 990 ที่นั่ง  เปิดรับสมัครแล้ว

วิทยาเขตที่เปิดรับ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะที่เปิดรับ การบริหารและการท่องเที่ยว , วิเทศศึกษา,เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์,

ระเบียบการรับสมัคร โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการเด็กดี ศรี ปวช ปีการศึกษา 2565 จำนวนรับทั้งหมด 270 ที่นั่ง เปิดรับสมัครแล้ว

วิทยาเขตที่เปิดรับ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะที่เปิดรับ การบริหารและการท่องเที่ยว , วิเทศศึกษา,เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์,

ระเบียบการรับสมัคร โครงการเด็กดี ศรี ปวช ปีการศึกษา 2565    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น จำนวนรับทั้งหมด 350 ที่นั่ง เปิดรับสมัครแล้ว

วิทยาเขตที่เปิดรับ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะที่เปิดรับ : | คณะการบริการและการท่องเที่ยว | คณะวิเทศศึกษา | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น ปีการศึกษา 2565    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

โครงการคัดเลือกนักเรียนภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่มีความร่วมมือกับคณะการบริการและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2565 จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง เปิดรับสมัครแล้ว

วิทยาเขตที่เปิดรับ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะที่เปิดรับ : การบริหารและการท่องเที่ยว

ระเบียบการรับสมัคร โครงการคัดเลือกนักเรียนภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่มีความร่วมมือกับคณะการบริการและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565 จำนวนรับ 150 ที่นั่ง  เปิดรับสมัครแล้ว

วิทยาเขตที่เปิดรับ วิทยาเขตภูเก็ต

คณะที่เปิดรับ : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ระเบียบการรับสมัคร โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2565  จำนวนรับ 150 ที่นั่ง หมดเขตแล้ว

วิทยาเขตที่เปิดรับ วิทยาเขต สุราษฏร์ธานี

คณะที่เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง | โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ระเบียบการรับสมัคร โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เปิดรับสมัคร

17 โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ปัตตานี
15 ต.ค. 64 – 12 พ.ย. 64
18 โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ปีการศึกษา 2565

ปัตตานี
15 ต.ค. 64 – 12 พ.ย. 64
19 โครงการรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ปัตตานี
15 ต.ค. 64 – 12 พ.ย. 64
20 โครงการ “ทุนจัดสรรซะกาตคณะวิทยาการอิสลาม” ปีการศึกษา 2565

ปัตตานี
15 ต.ค. 64 – 12 พ.ย. 64
21 โครงการ “กองทุน รศ.อับดุลเลาะ อับรู เพื่อการศึกษา” ปีการศึกษา 2565

ปัตตานี
15 ต.ค. 64 – 12 พ.ย. 64
22 โครงการ “ทุนต้นกล้าสหกรณ์อิสลามสำหรับนวัตกรรุ่นใหม่” ปีการศึกษา 2565

ปัตตานี
15 ต.ค. 64 – 12 พ.ย. 64
23 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ปัตตานี
[ update: 15/10/2021 ]
1 ต.ค. 64 – 12 พ.ย. 64
24 โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ปีการศึกษา 2565

ปัตตานี
[ update: 15/10/2021 ]
1 ต.ค. 64 – 12 พ.ย. 64

 

 

โครงการอื่นๆ รอทยอยอัพเดทให้นะ

 

รอบ 1/2

รอบ1/2 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *