Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2566

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2566

ชำระค่าสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2566

 

กำหนดการอื่นตามโควตาที่น้องจะลง

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 132 ที่นั่ง ปีนี้ 267 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร สัตวศาสตร์ (รูปแบบ3) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

⇒สาขาวิชา สัตวศาสตร์

 

คณะประมง จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 30 ที่นั่ง ปีนี้ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 209 ที่นั่ง ปีนี้ 176 ที่นั่ง

ภาคปกติ

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

ภาคพิเศษ จำนวนรับทั้งหมด 36 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 191 ที่นั่ง ปีนี้ 218 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

⇒สาขาวิชา การจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึก๋ษาและสุขศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตร์ศึกษา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 7 ที่นั่ง ปีนี้ไม่รับ

 

คณะอุตสาหกรรมบริการ จำนวนรับทั้งหมด 620 ที่นั่ง

ภาคปกติ 620 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจการบิน การโรงแรมและภัตตาหาร การจัการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอก การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) การสร้างสรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์

 

ภาคพิเศษ 428 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจการบิน การโรงแรมและภัตตาคาร การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอก การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย)

⇒สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ การบัญชี

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

⇒สาขาวิชา การจัดการ

⇒สาขาวิชา การตลาด

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 1,025 ที่นั่ง ปีนี้ 411 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ฟิสิกส์ พฤกษนวัตกรรม เคมี จุลชีววิทยา

⇒สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจการบิน การโรงแรมและภัตคาคาร

⇒สาขาวิชา การจัดการ การเมืองและการปกครอง การบัญชี การตลาด

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับทั้งหมด  ปีที่แล้ว 83 ที่นั่ง ปีนี้ 30 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 20 ที่นั่ง ปีนี้ 108 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒1,857 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

*คุณสมบัติอื่นตามประเภทที่น้องจะสมัคร

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบ ตามสาขาที่ระบุไว้

สอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครสอบ รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *