Breaking News

TCAS64 รอบ2 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบ2 ครั้งที่2 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ2 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

⇒ยื่นยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing-house : วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่ขอนแก่น

⇒คณะพยาบาลศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ชีววิทยา,เคมี ,คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์ประยุกต์,ฟิสิกส์,สถิติและวิทยาการข้อมูล (วิชาเอกคณิตศาสตร์,สารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล) ,ภูมิสารสนเทศศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเคมี นานาชาติ,วิศวกรรมสื่อดิจิทัล นานาชาติ

⇒คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร สาขาวิชา ภาษาตะวันตก วิชาเอกฝรั่งเศส,เยอรมัน,สเปน,สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

⇒คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอก การจัดการการประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม,การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว,ผู้ประกอบการดิจิทัล

⇒หลักสุตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต นานาชาติ

⇒วิทยาลัยนานาชาติ วิชาเอก การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ,ธุรกิจสากล,การตลาดระหว่างประเทศ, สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว,นิเทศศาสตร์ (วิชาเอกวารศาสตร์ระหว่างประเทศ)

 

เรียนที่หนองคาย

⇒สหวิทยาการ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก การเงินธุรกิจ,ธุรกิจระหว่างประเทศ,การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

⇒สหวิทยาการ หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

⇒สหวิทยาการ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิค สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ,เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ,วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

⇒สหวิทยาการ หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

⇒สหวิทยาการ หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

⇒สหวิทยาการ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

⇒สหวิทยาการ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,203 ที่นั่ง  เลือกได้เพียง 1 อันดับ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยสอบสมรรถนะหลัก จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

⇒ไม่เป็นผู้มีรายชื่อผ่านสัมภาษณ์ รอบที่ 2/1

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่2 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

สรุปค่าเทอมมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ(ภาคการศึกษาปกติ)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *