TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS64 รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์  – 19 มีนาคม 2564 ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์

สาขาวืชา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ เครื่องกล การสอนภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา  มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 ใช้คะแนนสอบ GATและPAT5

 

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา การเงิน การจัดการการบัญชี การตลาด การตลาด(สหกิจ) คอมพิวเตอร์ การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศและสื่อใหม่ การประชาสัมพันธ์และสื่อองค์การ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอล) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใชัคะแนนสอบ GAT

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์กราฟิกศิลปะการแสดง นิติศาสตร์ ดนตรี สารสนเทศศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภูมิสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย มีผลสอบ GAT

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ (ทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์)  ดนตรี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย มีผลสอบ GAT +ผ่านการสอบที่ทางมหาวิทยาลัยจัด

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00 ใช้คะแนนสอบGAT

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00 ใช้คะแนนสอบGAT

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย มีผลสอบ GAT

 

คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.30 ใช้คะแนนสอบGAT PAT3

สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนวัติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิศวกรรมพลังงาน การจัดการอุตสาหกรรม โยธาสถาปัตยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล ใช้คะแนนสอบGAT PAT3

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาหารและบริการ ธุรกิจการเกษตร ใช้คะแนนสอบGAT

 

สำนักวิชาทั่วไป

สาขาวิชา ศิลปกรรมพื้นถิ่น สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบGAT

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบGAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบGAT

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ เทียบเท่า

 

4.ค่าสมัครสอบ

สาขาละ 200 บาท

 

5.เอกสารทื่ใช้สมัคร

ใบแสดงผลการเรียน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาแสดงความสามารถทางด้านกีฬา กรณีสมัครประเภทกิจกรรมเด่นทางด้านกีฬา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0