รอบที่3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ3 admission โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบที่3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร 

  • รับสมัคร : 2 – 10 พ.ค. 65  เป็น 2-12 พฤษภาคม 2565 ประกาศผล :– ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65– ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas :– ครั้งที่ 1 : 18 – 19 พ.ค. 65- ครั้งที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

จำนวนรับที่เปิดรับ

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพอุปกรณ์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ฉุกเฉินทางการแพทย์ ความผิดปกติของการสื่อความหมายวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์   คณืตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)  วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมาโน (นานาชาติ)  ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล(นานาชาติ)

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คณะกายภาพบำบัด

สาขาวิชา กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ,หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต /มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรนานาชาติ

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  , วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  วิศวกรรมโยธา

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  ธรณีศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ,บัญชีบัณฑิต

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาจีน (นานาชาติ) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา เวชระเบียน

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

สาขาวิชา ศาสนศึกษา

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชาธารณสุขชุมชน ,การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม,ปราชญ์เปรื่อง

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีที่แล้ว

รอบที่3 admission1  จากเดิม 1,985 ที่นั่ง เป็น 2,090 ที่นั่ง

รอบที่3 admission2  จากเดิม 750 ที่นั่ง เป็น 830 ที่นั่ง

 

ปีนี้ 2,282 ที่นั่ง ปรับใหม่เป็น 3,272 ที่นั่ง 

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก อัพเดทล่าสุด วันที่ 29 เมษายน 2565

รอบที่3 admission

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางจำนวนรับ TCAS 65 รอบที่3 admission มหาวิทยาลัยมหิดล  ปรับใหม่   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS65 รอบที่3 admission   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น