Breaking News

รอบ3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ3 Admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ชำระค่าสมัคร : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1-2 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 8 มิถุนายน 2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับทั้งหมด ปี67 11 ที่นั่ง ปรับเป็น 50 ที่นั่ง ปีที่แล้ว ประกาศรับ 11 ที่นั่ง รับจริง 25 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง ปรับเป็น 80 ที่นั่ง ปีที่แล้ว ประกาศรับ 30 ที่นั่ง ประกาศผล  รับจริง 123 ที่นั่ง 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวนรับทั้งหมด  5 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒GPA วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี,ชีววิทยา แต่ละวิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75 ภาษาต่างประเทศ เฉพาะภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75

⇒หน่วยกิตต่ำสุดกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์12 หน่วยกิตต่ำสุดกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี22

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

⇒TGAT 30 % ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ

⇒A-Level วิชา เคมี ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  คณิตศาสตร์ 1 ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน   ชีววิทยา ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน  ไทย ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน สังคม ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน อังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 25%
A-Level เคมี 10%
A-Level ชีววิทยา 10%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%

 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

⇒คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ความถนัดทั่วไป (TGAT) ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 25%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 20%
A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 30%

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level เคมี ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ความถนัดทั่วไป (TGAT) ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
เกรดเฉลี่ย 5%
ความถนัดทั่วไป (TGAT) 35%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 12%
A-Level เคมี 12%
A-Level ชีววิทยา 12%
A-Level ภาษาไทย 12%
A-Level ภาษาอังกฤษ 12%

 

 

5.ค่าสมัครสอบ

ปี 67 ค่าสมัคร รอประกาศอีกครั้ง

 

ค่าสมัครปีก่อนๆ

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

6.คะแนนสูงต่ำ

คะแนนสูงต่ำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 66 ประกาศรับ 11 ที่นั่ง รับจริง 25 ที่นั่ง 

ประมวลผลครั้งที่ 1 51.2189 / 59.0591
ประมวลผลครั้งที่ 2 51.0491 / 59.0591

 

คะแนนสูงต่ำ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี66 ประกาศรับ 30 ที่นั่ง รับจริง 123 ที่นั่ง 

ประมวลผลครั้งที่ 1 50.0833 / 64.2653
ประมวลผลครั้งที่ 2 50.0068 / 64.2653

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รวม เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ TCAS67 รอบ3 Admission ทั่วประเทศ

 

 

*ค่าสมัครสอบ รอบ3 Admission ฟรี

เปิดทั่วประเทศ

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

รอบ 3 Admission กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission ม.พะเยา 67          

รอบ3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 67

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร 67 คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 67 คลิกอ่านที่นี่<<

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ 3 Admission ม.กาฬสินธุ์ 67

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

                                                                                             

รอบ 3 Admission ม.ขอนแก่น67

รอบ3 Admission ม.มหาสารคาม 67 

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

                                                    

รอบ 3 Admission วพบ นครพนม 67       รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี 67

 

  รอบ3 Admission ม.นครพนม 67     

*เกือบทุกสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

รอบ3 Admission ม.อุบลราชธานี 67 รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ 3 Admisison มรภ.นครราชสีมา 67

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคกลาง

                                                         

รอบ 3 Admission กาชาด 67          รอบ 3 Admission จุฬาภรณ์ 67

                                      

รอบ 3 Admission จุฬา 67     รอบ 3 Admission มก. 67

                                                     

รอบ3 Admission ม.นวมินทราธิราช67        รอบ3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ 67

 

 

                         

รอบ3 Admission มศว 67            รอบ3 Admission  ม.ศิลปากร 67

 

                                   

รอบ3 Admission ม.มหิดล 67     รอบ 3 Admission พระนครเหนือ 67

 

รอบ3 Admission มจธ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 รอบ3 Admission ลาดกระบัง 67

 

 รอบ3 Admission สวนดุสิต 67

 

รอบ3 Admission มทร ธัญบุรี 67

 

รอบ3 Admission ราชภัฏสวนสุนันทา ปี67

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏพระนคร ปี2567 

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี2567

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคตะวันออก

 

รอบ3 Admission ม.บูรพา67

 

ภาคใต้

 

                                   

รอบ 3 Admission มนร.67    รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ 67

รอบ3 Admission ม.สงขลานครินทร์ มอ 67

รอบ3 Admission ม.วลัยลักษณ์ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0