Breaking News

TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission1) ปีการศึกษา2563 โดยสมัครกับทปอ.

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission1)

⇒สมัครกับเว็บไซต์ ทปอ : วันที่ 17-27 เมษายน 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ ทปอ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นยันเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 บางสาขา

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2563

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 

สาขาที่เปิดรับ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา ฟิสิกส์ การประถมศึกษา พระพุทธศาสนา คอมพิวเตอร์ศึกษา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  กำหนดGPAXขั่นต่ำ 

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX O-NET PAT5

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมพลังงาน มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม เครื่องกล อุตสาหการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ, GPAX

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ การพัฒนาชุมชน ดนตรีไทย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และการละคร นิติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์และสารสนเทศ พัฒนาสังคมเมือง การออกแบบ ภาษาจีนธุรกิจ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาที่เปิดรับ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เคมี เทคโนโยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ เทคโนโลยีการเกษตร ชีววิทยา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย วัสดุศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาที่เปิดรับ นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวการโรงแรม เศรษฐศาสตร์บัณฑิต บัญชีบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจสายการบิน การท่องเที่ยว(หลักสูตร2ภาษา) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ไม่จำกัดจำนวน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า

 

4.ค่าสมัคร

ค่าสมัครรอบ 3 รับตรงร่วม อันดับละ 100 บาท + ค่าบริการ 50 บาท

ถ้าน้องเลือกเต็มที่เลย 6 อันดับ ก็จะเสียสูงสุดอยู่ที่ 650 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission1)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 ทปอ   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *