Breaking News

TCAS64 รอบ4.2 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบTCAS64 รอบ4.2 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ4.2 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 18-22 มิถุนายน 2564

*กำหนดการอื่นตามคณะและสาขาระบุไว้

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะศึกษาศาสตร์  จำนวนรับ 21 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย 10 % ภาษาอังกฤษ 30 % คณิตศาสตร์1 10 % ฟิสิกส์ 10 % เคมี 10 % ชีววิทยา 10 % O-NET วิทยาศาสตร์ 10 % PAT 5 10 %

*วิชาสามัญ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 25 %

 

ระเบียบการรับสมัคร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 8 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒ผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือผู้สมัคร มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อเนื่องกันถึงปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2561)
⇒มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) > 3.60 ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม  6 ภาคเรียน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ติดตามในเว็บรับสมัครอัพเดทอีกครั้ง

 

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับทั้งหมด 35 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว , การค้าระหว่างประเทศ , นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิชาเอก วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ , เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ ) , บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอก การตลาดระหว่างประเทศ ,การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ,ธูรกิจสากล)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ติดตามในเว็บรับสมัครอัพเดทอีกครั้ง

 

เรียนที่วิทยาเขตหนองคาย

คณะสหวิทยาการ จำนวนรับ 340 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6  และ ปวช.3

 

⇒สาขาที่เปิดรับ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ , นิติศาสตร์ ,บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอก การเงินธุรกิจ , ธุรกิจระหว่างประเทศ ) , บัญชีบัณฑิต , ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ , รัฐประศาสนศาสตร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) , วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,เทคโนโลยีการลิตสัตว์น้ำ , เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

 

องค์ประกอบที่ใชค้คัดเลือก

⇒ใช้เกรดยื่น หรือ ใช้ O-NET ยื่น ตามสาขาในระเบียบการ

 

ระเบียบการรับสมัคร คณะสหวิทยาการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา รอบ4.2 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *