Breaking News

รอบ4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2566

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร เฉพาะ วุฒิ ม.6

รอบ 4 ครั้งที่ 1

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

 

รอบ 4 ครั้งที่ 2

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 3-10 มิถุนายน 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.จำนวนรับ

รอบ 4 ครั้งที่ 1

มจพ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,131 ที่นั่ง

มจพ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 440 ที่นั่ง

มจพ วิทยาเขตระยอง จำนวน 250 ที่นั่ง

 

รอบ 4 ครั้งที่ 2

มจพ กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ที่นั่ง

*จำนวนรับอาจจะมีปรับเยอะกว่านี้

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX

สอบสัมภาษณ์

เฉพาะบางสาขา ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT และA-Level

 

4.โครงการที่เปิดรับ

 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 1)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะที่เปิดรับ

 

 

โครงการรับนักศึกษา โควตาเพชรอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 หมดเขตวันที่ 10 มิถุนายน 2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS รอบที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาที่อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB TECHNO PARK) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) เรียนที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการจะมีเยอะกว่านี้แน่นอน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com

———————————————————

 

โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะบริหารธุรกิจ 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช./ปวส. อุทยานเทคโนโลยี 20 พ.ค. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 มิ.ย. 66 10 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3 มิ.ย. 66 10 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 มิ.ย. 66 10 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 3 มิ.ย. 66 10 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 มิ.ย. 66 10 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 3 มิ.ย. 66 10 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 3 มิ.ย. 66 10 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 3 มิ.ย. 66 10 มิ.ย. 66
โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3 มิ.ย. 66 15 มิ.ย. 66
โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC รอบที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 29 พ.ค. 66 11 มิ.ย. 66
โควตาเพชรอุตสาหกรรมเกษตร รอบที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 29 พ.ค. 66 7 มิ.ย. 66
โครงการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 15 พ.ค. 66 10 มิ.ย. 66
โครงการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT หรือ A-Level วิทยาลัยนานาชาติ 15 พ.ค. 66 10

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0