Breaking News

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) ปีการศึกษา 2563

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

⇒สมัครทางออนไลน์กับเว็บทปอ : วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

⇒ประกาศผลกับเว็บทปอ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 เฉพาะบางสาขา

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2563

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 7-8 มิถุนายน 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

คณะที่เปิดรับ TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

⇒คณะเกษตร

⇒คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

⇒คณะบริหารธุรกิจ

⇒คณะมนุษยศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

⇒คณะมนุษยศาสตร์ (ต่อ)

⇒คณะวนศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)

⇒สถาบันสมทบ วิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (ภาคปกติ)

⇒คณะศึกษาศาสตร์

⇒คณะเศรษฐศาสตร์

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒คณะสัตวแพทยศาสตร์

⇒คณะสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

⇒คณะสังคมศาสตร์ (ต่อ)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

⇒คณะสังคมศาสตร์ (ต่อ)

⇒คณะอุตสาหกรรมศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

⇒คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ (ต่อ)

⇒วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

เรียนที่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

2.เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

คณะที่เปิดรับ TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

⇒คณะเกษตร

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

⇒คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

⇒คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

⇒คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

⇒คณะประมง

⇒คณะสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

3.เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

คณะที่เปิดรับ TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

⇒คณะวิทยาการจัดการ

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะเศรษฐศาสตร์

⇒คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

4.เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

คณะที่เปิดรับ TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

⇒คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะทรัพยาการธรรมชาติและอุตสาหกรรเกษตร

⇒คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดากร

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

5.จำนวนรับทั้งหมด

⇒มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  2,418 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 860 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 690 ที่นั่ง

⇒มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2,475 ที่นั่ง

รวมทั้งหมด 6,443 ที่นั่ง จำนวนรับจริงในช่วงใกล้เปิดรับสมัครอาจจะมากกว่านี่้

 

6.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรืออาชีวะ หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาที่ระบุไว้

⇒มีหน่วยกิตตามคณะและสาขาระบุไว้

⇒มีคะแนนสอบตามที่คณะและสาขาระบุไว้

 

7.ค่าสมัครสอบ

(แบบเรียงลำดับ) โดยสาขาวิชาแรก 150 บาท สาขาวิชาถัดไป สาขาวิชาละ 50 บาท

– เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา = 150 บาท
– เลือกสมัคร 2 สาขาวิชา = 200 บาท (150+50)
– เลือกสมัคร 3 สาขาวิชา = 250 บาท (150+50+50)
– เลือกสมัคร 4 สาขาวิชา = 300 บาท (150+50+50+50)

 

8.ข้อระวังในการสมัคร

อย่าลืมเช็คหน่วยกิตและคะแนนขั่นต่ำด้วยนะ ว่าสาขาที่น้องจะเข้าสมัครได้ไหม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

สำหรับน้องที่ต้องการรับข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

One comment

  1. font is so small I can’t see it

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *