Breaking News

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ : วันที่ 12 มิถุนายน 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 16 มิถุนายน 2564

 

*********************************

ค้นหา TCAS  และรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 

สาขาที่เปิดรับ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา ฟิสิกส์ การประถมศึกษา พระพุทธศาสนา คอมพิวเตอร์ศึกษา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  กำหนดGPAXขั่นต่ำตามสาขา 

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX สมัครสอบ O-NET PAT5 ไว้ด้วยนะ

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมพลังงาน มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม เครื่องกล อุตสาหการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6 เทียบเท่า อาชีวะ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ การพัฒนาชุมชน ดนตรีไทย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และการละคร นิติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์และสารสนเทศ พัฒนาสังคมเมือง การออกแบบ ภาษาจีนธุรกิจ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6 เทียบเท่า

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาที่เปิดรับ เกษตรศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 รับน้องม.6หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

สาขาที่เปิดรับ การแพทย์แผนไทยประยุกต์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 รับน้องม.6หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย วัสดุศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6หรือเทียบเท่า 

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาที่เปิดรับ นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวการโรงแรม บัญชีบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจสายการบิน การท่องเที่ยว(หลักสูตร2ภาษา) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย รับน้องม.6 หรือเทียบเท่า

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ชั้นปีที่6 อาชีวะ โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒เกรดเฉลี่ย/คุณสมบัติ

 

4.ขั้นตอนการสมัคร

⇒เช็คคุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒ใส่ประวัติส่วนตัว

⇒ปรินซ์ใบสมัครเรียน

⇒ชำระค่าสมัครสอบ

 

รายละเอียเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *