Breaking News

รวมสถาบันที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาลครั้งที่2/2560

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

 

ผลสอบสภาครั้งที่ 2 / 2560 (ไม่เป็นทางการ) โดยผู้สอบผ่านจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์

โดยผู้ที่สามารถสอบได้จะต้องจบสถาบันที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้วเท่านั้น

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว >>www.sangfans.com/allnursetnc60/<<

 

รวมสถาบันที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาลครั้งที่2/2561  <<https://www.sangfans.com/testnursecollage261/>>

 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 93.48%

2.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 91.73 %

3.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 88.88 %

4.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 88%

5.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 85.82 %

6.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 84.87%

7..คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 84.72%

8.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 82.47 %

9.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  81.25 %

10.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 80.21 %

11.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 80 %

12.วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 79.76 %

13.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 78.2 %

14.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ นครศรีธรรมราช 78.16%

15.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 77.96 %

16. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 77.89 %

17.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 76.87%

18.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 76.38%

19.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 75.2%

20.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 73.57%

21.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 73.05 %

22.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา71.70 %

23.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 70.74 %

24.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  70.67 %

25.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง 69.30%

26.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 69.39%

27.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 68.42 %

28.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 67.19%

29.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 67.05%

30. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประมาณ 65 %

31.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี.อุตรดิตถ์ 64.46%

32.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 63.15  %

33.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 62.79%

34.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี. 62.59%

35.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 62.25 %

36.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 62.07%

37.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา 61.84%

38.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 60.66%

39.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 60.36%

40.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 60%

41.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 57.14%

42.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี .อุดร 56.88%

43.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี .ชัยนาท 41.24 %

อัพเดทวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 23.30 น. เพิ่มเติมมหาวิทยาลัยและแก้ไขคำผิด

อัพเดทวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 00.06 น. เพิ่มเติมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและแก้ไขคำผิด

อัพเดทวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 12.26 เพิ่มเติมสถาบันและแก้ไขคำผิด

อัพเดทวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 16.48 เพิ่มเติมสถาบันและแก้ไขคำผิด

อัพเดทวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 22.15  เพิ่มเติมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนครพนม

อัพเดทวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 เวลา 21.07 เพิ่มเติมหลายมหาวิทยาลัย

อัเดทวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เวลา 19.34 แก้ไขอันดับและเปลี่ยนเรื่องหัวข้อใหม่

 

กรณีมีการเขียนผิดประการใดหรือต้องการอัพเดทสถาบันของท่าน  ขอให้แจ้งให้พี่แจ้งทราบตามที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับ

อันดับอาจจะมีการอัพเดทอีกครั้งนะครับ มีการแก้ไขเรื่อยๆ โดยพี่นัทคิดว่า ยังขาด บูรพา วลัยลักษณ์ มน พะเยา และอีกบางมหาวิทยาลัยนะ อันดับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ขอขอบพระคุณสำหรับอาจารย์และนักศึกษาทุกๆท่านที่แจ้งขอบคุณมากนะครับ

 

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

พี่นัทแนะนำน้อง

ถ้าเรามีความฝัน ขอให้เต็มที่กับความฝันนะครับ น้องจะสำเร็จแน่นอน

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

34 comments

 1. วพบ สรรพสิทธิประสงค์ 73.05% ครับ

  • แก้ไขจังหวัดที่ตั้งของวิทยาลัย ด้วยค่ะ

   21. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 73.05 %

 2. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ครับ

 3. กฤษณพร ฟูใจ

  ว.เชียงใหม่ 75.2%ค่ะ

 4. ขอบคุณข้อมูลนะคะ

  ใบอนุญาต เขียนแบบนี้ค่ะ ไม่มีสระอิ

 5. ชัยวัฒน์

  มองว่าถ้าหากไม่ทราบข้อมูลของทั่วประเทศก็ไม่สมควรจัดลำดับครับ เพราะมันเปรียบเหมือนดาบสองคม สถาบันอื่นที่คะแนนสูงแต่ไม่ได้ติดในลำดับ บางสถาบันได้คะแนนน้อย ก็จะรู้สึกโดนทับถม ลองมองให้กว้างครับ สอบไม่ผ่านรอบแรก ใช่ว่าพยาบาลคนนั้นจะทำงานไม่ได้ ตรงกันข้ามกัน พยาบาลที่สอบผ่านรอบแรกก็ใช่ว่าจะทำงานได้ดีกว่าคนที่สอบไม่ผ่าน อย่าเอาการสอบมาตัดสินความสามารถคนเลยครับ เราก็เห็นผลของการตัดสินที่คะแนนสอบกันมาเยอะแล้ว ในเกือบทุกๆอาชีพ ขอบคุณครับ

  • จุดประสงค์ของเว็บ ไม่ต้องการเรื่องการสอบเพื่อตัดสินคนอยู่แล้วครับ แต่บทความนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือ ร่วมใจส่งข้อมูลการสอบมาให้ทางเว็บ จึงเกิดบทความนี้ขึ้นได้ โดยผู้ที่เรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีจริงใจที่ดี ไม่น่าจะความคิดต้องการทับถมแน่นอนครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีเพื่อทำการปรับปรุงต่อไปครับ

   • ชัยวัฒน์

    ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับ ด้วยกัลยาณมิตรและจริงใจ มิได้มีจุดประสงค์ที่ไม่ดีประการใดครับ เป็นที่ทราบกันว่าที่ผ่านมาผลการสอบของแต่ละสถาบันค่อนข้างจะไม่นิยมเปิดเผย ข้อมูลได้ผ่านการทางผู้บริหารของแต่ละสถาบันหรือไม่ครับ จะมีผลกระทบอื่นใดตามมาหรือไม่ ด้วยความสัตย์จริงครับ มิได้มีเจตนาตำหนิ หรือมีวัตถุประสงค์อันเป็นร้าย เพียงแต่ถามด้วยความไม่รู้ และขอแสดงความคิดเห็นอีกแง่มุมหนึ่งครับ ด้วยความเคารพเจ้าของเว็บ ขอบคุณครับ

    • ข้อมูลที่ได้รับมา ไม่สามารถบอกได้ครับว่ามาจากไหน ทางผู้ให้ข้อมูลแจ้งไว้เนื่องจากยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ในกรณีประกาศอยากเป็นทางการแล้ว ขอความกรุณาทางอาจารย์และนักศึกษาอีกรอบครับ สำหรับแอดมินแล้วเรื่องนี้ควรจะเปิดเผยนะครับ อย่างการสอบใบประกอบวิทยาศาสตร์สุขภาพบางสาขาเป็นpublicแล้ว พี่มองว่าต่อไปพยาบาลก็จะเป็นเรื่องปกติเหมือนกัน โดยเนื่องจากหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มีการเปิดเยอะมาก ขอขอบพระคุณสำหรับการแนะนำมากนะครับ พี่นัทคุงจะกลับไปปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งแต่รายชื่อสถาบันและข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์กับน้องๆและหลายๆคน ข้อมูลที่ส่งเป็นข้อมูลมาจากหลายๆที่เลย ทั้งอาจารย์และนักศึกษา โดยจะต้องมีเอกสารยืนยันทางเว็บซึ่งจะอัพเดทให้ ขอบพระคุณด้วยนะครับ

     นึกว่าเป็นเด็กมาเม้นเหมือนรับตรง แอดมินเว็บโหดมาก5555

     • การเปิดเผยผลสอบฯ ก้อถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส และมีประโยขน์ในการพัฒนาค่ะ รู่เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้งค่ะ

     • ขอบคุณมากครับ

 6. รบกวนแก้ไข
  26.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระจอมเกล้า 67.05%

  เป็น วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

 7. ขออนุญาตแก้ไข
  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ครับ

 8. วพบ.สระบุรี 82.47% ค่ะพี่

 9. 26. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ค่ะ

 10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (ชื่อที่ถูกต้อง+ปัจจุบัน)

  ขอบคุณครับ

 11. พิมพ์ญาดา

  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 70 % นะคะ ไม่ทราบว่าทำไมไม่มีคะ

 12. ผศ.ลักขณา ยอดกลกิจ

  ควรมีผลการสอบ. ให้ครบทุกสถาบันที่ส่งสอบ. เพราะยิ่งได้น้อยยิ่งควรให้เขามีโอกาสรับทราบของตนเอง เพื่อการพัฒนา

 13. อันดับที่ 20 กับอันดับที่ 23 ซ้ำกันค่ะ

 14. มีเปอร์เซ็นของเอกชนไหมครับ

  • ทางมหาวิทยาลัยเอกชนบางสถาบัน พี่ไม่ขอกล่าวถึงนะ เค้าขอไว้ว่าอย่าลงจ้า เลยไม่ได้ลงให้ทั้งหมดเลย

 15. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีเครื่องหมาย* คืออะไรครับ

  สภาการพยาบาลรับรองไหมครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0