มหาวิทยาลัยเอกชน

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยเอกชน TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกา่ศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใ …

Read More »

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรับสมัครนัก …

Read More »

รับตรง65 แพทย์ พยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา2565

ณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ …

Read More »

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกาศรับสมัค …

Read More »

รวมทุนการศึกษา+เรียนฟรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครนักเรียนเพื่อคัด …

Read More »

รับตรง65 พยาบาล การบิน บริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประกาศรับสมัครนักศึกษใหม่ พย …

Read More »

รวม TCAS66 รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เปิดรับสมัครแล้ว และจะเปิดรับสมัคร

มาแล้วจ้า รวมรับตรง66 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที …

Read More »

ทุนเรียนฟรี โครงการคั้นกระทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศรับสมัครนักเรียนให …

Read More »