Breaking News

มหาวิทยาลัยเอกชน

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยเอกชน TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

รับตรง66 แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลั …

Read More »

รับตรง66 รอบเพชรราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอ …

Read More »

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปีการศึกษา2566

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน ปีการศึกษา2 …

Read More »

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนัก …

Read More »

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา2566

วิทยาลัยเชียงราย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะพยา …

Read More »

ทุนเรียนฟรี หลักสูตรการดูแลผุ้สูงอายุ รุ่นที่4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลัก …

Read More »

กำหนดการสอบ BMAT ปีการศึกษา2566

มาแล้ว กำหนดการสอบ BMAT ปีการศึกษา2566 โดย BMAT ใช …

Read More »

ทุนเรียนฟรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา2566

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM ประกาศรับสมัครนักศ …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกา่ศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใ …

Read More »

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรับสมัครนัก …

Read More »