Breaking News

รวมรับตรงและค่ายทั่วประเทศ หมดเขตเดือนเมษายน 2560

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมรับตรงและค่ายทั่วประเทศ หมดเขตเดือนเมษายน 2560

Update ล่าสุด วันที่ 7 เมษายน 2560

พี่นัทได้รวบรวมรับตรงไว้ให้แล้ว รับตรงที่ไม่ได้บอกชื่อคณะแนะนำให้น้องเข้าไปดูด้วยนะครับ อาจจะมีคณะที่น้องสนใจอยู่กับเป็นไปได้ ช่วงนี่ก็ใกล้จะประกาศผลคะแนนสอบ GAT PAT รอบสองแล้ว แนะนำคนที่คิดว่าตัวเองต้องรอแอดมิชชั่นแน่ๆ

ให้ไปศึกษาคณะอื่นๆที่เราเข้าใจและไม่สนใจนะครับ ดูว่าคณะที่เราเข้าใจเรียนอะไรบ้าง ทำงานอะไรบ้าง ค่าเทอมเท่าไร และไปจัดอันดับแอดมิชชั่นได้แล้ว โดยสามารถส่งอันดับที่น้องจัดมาให้พี่ดูได้เลยนะครับ ขอให้ปรับปรุงตัวได้แล้ว เราไม่ติดเพราะไม่ใช่เราอ่อนกว่าเค้าแต่เราไม่พยายามเท่าเค้าครับ

 

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter                         

คลิกติดตามข่าวทาง google+

มาแล้ว เว็บสร้างฝันดอทคอม มี IG แล้วนะ สามารถแอดมาหากันได้เลยที่  @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

 

วันที่ 1 เมษายน 2560

เริ่ม

รับตรง60 โดยวิธีสอบตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2560
https://www.sangfans.com/ditectlawkku60/

 

เริ่มรับตรง60 Direct Admission คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560
https://www.sangfans.com/directadmissionphamabuu60/

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2560

หมดเขต

รับตรง หลักสูตรแพทย์แผนจีน วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2560
https://www.sangfans.com/direct1medchinachandra60

 

 

วันที่ 3 เมษายน 2560

เริ่ม

รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่น12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561

https://www.sangfans.com/directkustudy61/

 

หมดเขต

รับตรง60 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

https://www.sangfans.com/directquota4-0mfu60/

รับตรงพร้อมทุน60 การจัดการธุรกิจค้าปลีก CP-ALL มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

วันที่ 4 เมษายน 2560 

หมดเขต

รับตรง60 นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา2560
https://www.sangfans.com/directartbuu60/

 

วันที่ 7 เมษายน 2560

หมดเขต

ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://www.sangfans.com/directdekdkku60/

 

รับตรง60 ใช้คะแนนสอบGAT-PAT มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
https://www.sangfans.com/directgatpatrmu60/

 

วันที่8 เมษายน 2560

หมดเขต
ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 5 มอ สงขลา
Born to be Engineer #3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่

 

วันที่ 10 เมษายน 2560

เริ่ม

ระบบการคัดเลือกนักศึกษา ระบบสอบกลาง(admission) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2560 (ให้รอระเบียบการที่แน่นอนอีกครั้ง)
https://www.sangfans.com/directadmissionpi60/

 

หมดเขต

Khanknot18 “ค่ายอยากเป็นวิศวะมหิดลครั้งที่18”

รับตรง60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
https://www.sangfans.com/nursertncn60/

 

รับตรง60 รอบที่3 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

วันที่ 11 เมษายน 2560

หมดเขต
ค่ายสานฝันคนการบิน ประจำปีการศึกษา 2560สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ
รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560
https://www.sangfans.com/directnursessru2/

วันที่ 12 เมษายน 2560

หมดเขต
สมัครทางไปรษณีย์ รับตรง60 รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
https://www.sangfans.com/directglreru60/
รับตรง60 ใช้คะแนนสอบGAT-PAT มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
https://www.sangfans.com/directgatpatrmu60/

วันที่ 16 เมษายน 2560

หมดเขต
รับตรง60 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี2560
https://www.sangfans.com/directmmtc60/

วันที่ 17 เมษายน 2560

เริ่ม
รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560
https://www.sangfans.com/directengieerubu60/
หมดเขต
MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
รับตรง60 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://www.sangfans.com/directdentmfu60/

วันที่ 18 เมษายน 2560

หมดเขต
รับตรง คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเซียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560
https://www.sangfans.com/directartsu60/

วันที่ 19 เมษายน 2560

หมดเขต
รับตรง60 ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
https://www.sangfans.com/directflaskpsku60/
รับตรงฉบับสมบรูณ์60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
https://www.sangfans.com/ncrtaf60/

วันที่ 20 เมษายน 2560

เริ่ม
รับตรง รอบที่1และ2สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
https://www.sangfans.com/directnvku60/
หมดเขต
ค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รับตรง60 รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2560
https://www.sangfans.com/directsrru60/
รับตรง60 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://www.sangfans.com/directtbckku60/
รับตรง60 ใช้คะแนนสอบO-NET มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
https://www.sangfans.com/directonetkmutnb60/
รับตรง60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
https://www.sangfans.com/directaru260/

วันที่ 21 เมษายน 2560

หมดเขต
ค่าย ME TUNE UP CAMP #11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับตรง60 สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสรรค์
https://www.sangfans.com/tournamu60/
รับตรง60 โครงการผลิตครูดี 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://www.sangfans.com/directkru50yearkku60/

วันที่ 23 เมษายน 2560

หมดเขต
รับตรงพร้อมทุน60 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
https://www.sangfans.com/rtanc2016/

วันที่ 24 เมษายน 2560

เริ่ม
รับตรงทั่วประเทศ60 โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.sangfans.com/directsocku60/
หมดเขต
รับตรง60 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร2560
https://www.sangfans.com/directkrusu60/
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับตรง รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2560
https://www.sangfans.com/direct2npru60

 รับตรงพร้อมทุน60 โดยวิธีพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
https://www.sangfans.com/directnursepsupa60/

วันที่ 25 เมษายน 2560

เริ่ม
ทุนเรียนฟรี 100 % พยาบาลสำโรงการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
https://www.sangfans.com/scholarshipnshcu60/
ทุนเรียนฟรี อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
รับตรง60 รอบที่4ก่อนแอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
หมดเขต
ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 21 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับตรง60 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทุนโครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 60
รับตรง60 ครั้งที่2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสรรค์
https://www.sangfans.com/2pnamu60/
รับตรง60 ครั้งที่2 ประเภท12จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
https://www.sangfans.com/directeastbuu60/
รับตรง60 รอบที่2 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
https://www.sangfans.com/allbuu260/

วันที่ 26 เมษายน 2560

หมดเขต
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 26
รับตรง60 รอบที่1และ2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560
https://www.sangfans.com/directpsdstu60/

วันที่ 27 เมษายน 2560

หมดเขต
รับตรง60 รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
https://www.sangfans.com/directglreru60/
ระบบการคัดเลือกนักศึกษา ระบบสอบกลาง(admission) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2560 (ให้รอระเบียบการให้แน่นอนอีกครั้ง)
https://www.sangfans.com/directadmissionpi60/

วันที่ 28 เมษายน 2560

หมดเขต
รับตรงทั่วประเทศ60 โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.sangfans.com/directsocku60/

วันที่ 30 เมษายน 2560

หมดเขต
ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15 E-camp#15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมัครด้วยตัวเอง รับตรง รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2560
https://www.sangfans.com/direct2npru60
รับตรง60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย2560
https://www.sangfans.com/directcrru60/
รับตรง60 รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
https://www.sangfans.com/directgecpru60/
รับตรง60 คณะครุศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
https://www.sangfans.com/ditectksu60/
รับตรง60 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560
https://www.sangfans.com/directsisrsu60/
รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://www.sangfans.com/directspvetkku60/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0