ทุนการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2562

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2562

 

เส้นทางพิชิตฝัน

สมัครทางออนไลน์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากทันตแพทยสภาแล้ว

การเรียน

ชั้นปีที่ ๑ – ๒ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

ชั้นปีที่ ๓ – ๖ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

 

2.จำนวนทุน

30 ทุน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐

๓.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

๔.มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะแก่การเป็นนิสิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

๕.ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาทุนของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

4.ค่าสมัคร

500 บาท

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร  อย่างละ 3 ชุด

๑.รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว

๒.ใบสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

๓.แบบกรอกข้อมูลประกอบการขอรับทุนการศึกษา

๔.สำเนาบัตรประชาชน

๕.สำเนาทะเบียนบ้าน

๖.สำเนาวุฒิการศึกษา

๗.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและรับรองความประพฤติออกโดยโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

๘.สำเนาเกียรติบัตร,ภาพถ่ายขณะเข้าร่วมกิจกรรมหรือรางวัล (ถ้ามี)

๙.สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

 

6.เงื่อนไขของทุน

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

ช่วงเวลาเรียนต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50

 

7.ค่าใช้จ่ายวันรายงานตัว

๑.ค่าสมัครขอรับทุน                                                           ๕๐๐ บาท

๒.ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต                                                    ๓,๕๐๐ บาท

๓.ค่าเรียนเสริมพื้นฐาน(ชำระในวันรายงานตัว)          ๓๕,๐๐๐ บาท

๔.ค่าประกันการเข้าศึกษา(ชำระในวันรายงานตัว)     ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รวม    ๑๓๙,๐๐๐ บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

ติดตามเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสมัครสอบทางไลน์      <<คลิกแอดที่นี่>>

หากมีข้อสงสัย  สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร  ๐๙๗-๙๔๙-๙๑๖๑

——————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————————

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0