Tag Archives: รับตรงไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT

รอบ2 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศกำหนดการรับสมั …

Read More »

รับตรง65+ทุนเรียนฟรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปีการศึกษา2565

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

รับตรง64 ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัค …

Read More »

รับตรงพร้อมทุน64 ประเภทสอบตรงและสอบชิงทุน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครสอบ รับตรงพ …

Read More »