Breaking News

รวม TCAS67 รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เปิดรับสมัครแล้ว และจะเปิดรับสมัคร

มาแล้วจ้า รวมรับตรง67 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2567 ที่เปิดรับสมัครแล้วในเวลานี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวม TCAS67 รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เปิดรับสมัครแล้ว และจะเปิดรับสมัคร

 

อัพเดท วันที่ 1/9/2566

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ปีการการศึกษา 2567

 

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว 

 

ภาคเหนือ

 

รับตรง67 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่เข้าระบบ TCAS

*สถาบันนี้เป็นสถาบัน เอกชน อย่าลืมศึกษาค่าเทอมและค่าใช้จ่าย

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่เข้าระบบ TCAS

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1-20 กันยายน 2566

 

 

รับตรง พร้อมทุน67 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่เข้าระบบ TCAS

*สถาบันนี้เป็นสถาบัน เอกชน อย่าลืมศึกษาค่าเทอมและค่าใช้จ่าย

 

 

ภาคกลาง

 

รับตรง67 รอบ1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   <<คลิกอ่านที่นี่>>

*เปิดรับรอบเดียวเท่านั่น

*เปิดรับ 15 สิงหาคมนี้

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*TCAS รอบ 1 Portfolio

*รับน้องม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

 

รับตรง พร้อมทุน67 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่เข้าระบบ TCAS

*สถาบันนี้เป็นสถาบัน เอกชน อย่าลืมศึกษาค่าเทอมและค่าใช้จ่าย

 

รับตรง67 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่เข้าระบบ TCAS

*สถาบันนี้เป็นสถาบัน เอกชน อย่าลืมศึกษาค่าเทอมและค่าใช้จ่าย

 

รับตรง67 เภสัช พยาบาล และอื่นๆ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

ภาคตะวันออก

 

ทุนเรียนฟรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

รอบ 2 ประมาณวันที่ 11-30 กันยายน 2566

*ทุนเรียนฟรี หอฟรี และสวัสดิการอื่นๆ

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ผู้จบปริญญาตรีแล้ว กศน อาชีวะ ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่เข้าระบบ TCAS

 

ภาคใต้

 

รอบ1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้องม.6 และเด็กซิ่ว

 

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

จิตอาสา ฝึกงาน ตามโรงพยาบาลต่างๆ

ฝึกงาน จิตอาสา มีเกียรติบัตรให้ โรงพยาบาลศิริราช  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

จิตอาสา ฝึกงาน มีเกียรติบัตรให้ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รอบ1 โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร วันที่ 11-18 กันยายน 2566

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1-15 ตุลาคม 2566

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1-30 ธันวาคมนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

 

 

ม.สงขลานครินทร์ เริ่มเปิดรับสมัคร 1 กันยายนนี้  <<รายละเอียดรอประกาศ>>

ม.มหิดล เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 2-16 ตุลาคมนี้ั <<รายละเอียดรอประกาศ>>

ม.บูรพา เริ่มเปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม นี้ <<รายละเอียดรอประกาศ>>

 

ม.นวมินทราธิราช เริ่มเปิดรับสมัครประมาณต้นเดือน พฤศจิกายนนี้  <<รายละเอียดรอประกาศ>>

*เปิดรับแค่รอบเดียวเท่านั่น

 

 

รายละเอียดการรับทุกรอบ

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

รายละเอียดการรับปีที่แล้ว 

รอบ4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ4 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ4 รับตรงอิสระ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รับตรง+ทุน66 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS66 ทุกรอบ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ทุกรอบ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*มีทุนเรียนฟรี

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS66 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ทุกรอบ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ4 รับตรงอิสระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

 

รอบ4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนต่อ ไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*รับทุกแผนการเรียน

 

รับตรง66 เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รอบ4 รับตรงอิสระ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*สอบติด ได้ทุนเรียนฟรี หอฟรี ทุกครน

 

รอบ4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 แอดมิชชั่น 

ภาคเหนือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคกลาง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ3 Admission ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ทุกรอบ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคตะวันออก

รอบ3 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคใต้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*รับทุกแผนการเรียน

 

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*รับทุกแผนการเรียน

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาล ปี2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ 2 ครั้งที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 พยาบาลศาสตร์+เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับตรง+ทุน66 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*รับทุกแผนการเรียน

 

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ทุนเรียนฟรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับทุกแผนการเรียน และผู้จบปริญญาตรี

 

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*ไม่กำหนดแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ย

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*มีทุนเรียนฟรี

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ1 Portfolio สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนฟรี66 รอบ2 ธรรมศาสตร์ช้างเผือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1+ทุนเรียนฟรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับทุกแผนการเรียน

 

รอบ1/2 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2566   <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2566 (ทุกโครงการ)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบโควตาพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ในปีก่อนๆ มีโครงการรับเฉพาะ คนที่เรียนล่วงหน้า

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ 1 Portfolio สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 ครุศาสตร์ พยาบาล อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2566    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนต่อ ไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่ายดอกพะยอม ปีที่5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ในปีก่อนๆ มีโครงการรับเฉพาะผู้ที่ติดค่าย

 

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

บทความแนะนำ

คอร์สเรียนฟรี มีเกียรติบัตร สำหรับน้องอยากสอบเรียนพยาบาล <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0