Breaking News

รวม TCAS67 รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เปิดรับสมัครแล้ว และจะเปิดรับสมัคร

มาแล้วจ้า รวมรับตรง67 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2567 ที่เปิดรับสมัครแล้วในเวลานี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวม TCAS67 รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เปิดรับสมัครแล้ว และจะเปิดรับสมัคร

 

อัพเดท วันที่ 16/4/2567

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ปีการการศึกษา 2567

 

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว 

 

ภาคเหนือ

 

รับตรง67 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่เข้าระบบ TCAS

*สถาบันนี้เป็นสถาบัน เอกชน อย่าลืมศึกษาค่าเทอมและค่าใช้จ่าย

 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

 

ภาคกลาง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

 

จิตอาสา ฝึกงาน ตามโรงพยาบาลต่างๆ

ฝึกงาน จิตอาสา มีเกียรติบัตรให้ โรงพยาบาลศิริราช  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

จิตอาสา ฝึกงาน มีเกียรติบัตรให้ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว รอบ3

 

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2567  ิ<<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เกณฑ์การคัดเลือก จำนวนรับ รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

ภาคกลาง

 

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*มีทุนเรียนฟรี

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ3 Admission ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

ภาคะวันออก

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รับตรง67 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคใต้

รอบ3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รายละเอียดการรับทุกรอบ

 

 

รับตรง67 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS67 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

หมดเขตแล้ว

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่เข้าระบบ TCAS

 

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาล ปี2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแเกรดเฉลี่ย

*ไม่เข้าระบบ TCAS

 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่เข้าระบบ TCAS

 

 

รับตรง67 รอบ2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*พยาบาล เปิดรับรอบนี้ รอบสุดท้าย

 

รอบ2 พร้อมทุน โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2567    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ 2 ครั้งที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 พยาบาลศาสตร์+เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา ม.ทักษิณ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

ทุนเรียนฟรี67 ธรรมศาสตร์ช้างเผือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับตรง พร้อมทุน67 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่เข้าระบบ TCAS

*สถาบันนี้เป็นสถาบัน เอกชน อย่าลืมศึกษาค่าเทอมและค่าใช้จ่าย

 

รอบ1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

 

รับตรง67 รอบ Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่เข้าระบบ TCAS

*สถาบันนี้เป็นสถาบัน เอกชน อย่าลืมศึกษาค่าเทอมและค่าใช้จ่าย

 

 

รับตรง67 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่เข้าระบบ TCAS

 

รอบ2 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับน้องม.6 และเด็กซิ่ว

 

รอบ1 แพทย์ พยาบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รับตรง67 เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2567 (ทุกโครงการ)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนต่อ ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1/2 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2567    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนต่อ ไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน+โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนฟรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

รอบ 2 ประมาณวันที่ 11-30 กันยายน 2566

*ทุนเรียนฟรี หอฟรี และสวัสดิการอื่นๆ

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ผู้จบปริญญาตรีแล้ว กศน อาชีวะ ไม่กำหนดแผนการเรียน

*ไม่เข้าระบบ TCAS

 

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1-20 กันยายน 2566

 

รับตรง67 รอบ1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   <<คลิกอ่านที่นี่>>

*เปิดรับรอบเดียวเท่านั่น

*เปิดรับ 15 สิงหาคมนี้

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

 

รอบ1 โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร วันที่ 11-18 กันยายน 2566

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ 1 Portfolio สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รับตรง67 รอบ1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   <<คลิกอ่านที่นี่>>

*เปิดรับรอบเดียวเท่านั่น

*เปิดรับ 15 สิงหาคมนี้

*รับน้อง ม.6 จบม.6 แล้ว ไม่กำหนดแผนการเรียน

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รับตรง67 เภสัช พยาบาล และอื่นๆ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

 

บทความแนะนำ

คอร์สเรียนฟรี มีเกียรติบัตร สำหรับน้องอยากสอบเรียนพยาบาล <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0