รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567   มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2567

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิกล็อคอินที่นี่ <<

 

อ่านประกาศฉบับเต็ม : https://regsection.nmu.ac.th/namelist-portfolio1/
ดูผลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 17 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 หรือ วันที่ 17 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : วันที่ 26 ธันวาคม 2566 หรือ วันที่ 11 มกราคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6-7 มกราคม 2567 หรือ วันที่ 20-21 มกราคม 2567

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 31 มกราคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS1 : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

บทความนี้ได้ข้อมูลมาจาก งาน Open house ม.นวมินทราธิราช อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมสมัครสอบ TGAT TPAT ด้วย รายละเอียดด้านล่าง

*บทความนี้ต้องการให้น้องเตรียมตัวสอบ ไม่อนุญาตให้นำไปลงที่อื่น

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

1.1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  <<คลิกอ่านที่นี่>> 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม พ..2567 รวม 5 ภาคการศึกษา โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือ2.
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในระดับ Grade 10 – 11 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา) หรือ ในระดับ Year 11-12 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือ3.
 3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ4.
 4. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือ ในระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือ 4.
 5. ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในปีการศึกษา 2564
 6. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เรื่อง การปฏิบัติงานชดใช้ทุน

เป็นผู้ที่มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์ ตามประกาศ กสพท.

 

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 9 ที่นั่ง

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) จำนวนรับ 9 ที่นั่ง ดังต่อไปนี้

 1. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ
 2. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน
 3. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร
 4. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประชานิเวศ
 5. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ
 6. โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง
 7. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง
 8. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
 9. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ

 

กลุ่มที่ 2 นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  2 ที่นั่ง

. เป็นนักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และมีหนังสือส่งรายชื่อจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  5 ที่นั่ง

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 4 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น 2 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 5 นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา (โครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 12 ที่นั่ง

 

(โครงการพัฒนาแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

 

1.2.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ <<คลิกอ่านที่นี่>> จำนวนรับทั้งหมด 30 คน

 

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 4 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่2นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  4 ที่นั่ง

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

4. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนทั่วไป 22 ที่นั่ง

 

ผลงาน

๑. วีดิทัศน์แนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน ๓ นาที มีเนื้อหา ดังนี้

๑) แนะนำตนเอง ชื่อ –สกุล วุฒิการศึกษา แต้มเฉลี่ยสะสม ความถนัด ความสามารถพิเศษ

กิจกรรมวิชาการ/จิตสาธารณะ ความภาคภูมิใจ รางวัล/ประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ และอื่นๆ

๒) อธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (คือใคร มีหน้าที่อย่างไร ฯลฯ)

๓) เพราะเหตุใด ประเทศไทยจึงมีความต้องการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

๔) เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ท่านคิดว่าตนเอง

มีความเหมาะสมกับวิชาชีพนี้อย่างไร
๕) เมื่อจบการศึกษาได้เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แล้ว ท่านคิดว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยอย่างไร

 

กรณีเป็นบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. หนังสือรับรองการทำงานของบิดามารดาที่แสดงถึงการเป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 ฉบับ

* หมายเหตุ กรณีผู้สมัครเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกฉินการแพทย์ ให้ส่งสำเนาประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มาด้วย (ฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

 

1.3.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารังสีเทคนิค   <<คลิกอ่านที่นี่>> จำนวนรับทั้งหมด 22 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 4 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่2นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  4 ที่นั่ง

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

4. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนทั่วไป 12 ที่นั่ง

 

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.. 2567 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา 3.00 ขึ้นไป หรือ 2

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.00 ขึ้นไป

3. เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป

4. เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป

. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ

 

กลุ่ม 4 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 4

เป็นนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัด นนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี นครนายก

 

1.2 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  จำนวนรับทั้งหมด 240 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

1.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล จำนวนรับทั้งหมด 30 คน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด จำนวนรับทั้งหมด 30 คน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 4 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่2นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  4 ที่นั่ง

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

4. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนทั่วไป 22 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.. 2567 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไหรือ ๒.

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป หรือ 3.

3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านสาธารณสุข หรือด้านอื่นๆ ที่เทียบเคียงกันได้ โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

4. เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

5. เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

6. เป็นผู้ที่มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย จำนวนรับทั้งหมด 20 คน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 4 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่2นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  4 ที่นั่ง

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

4. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนทั่วไป 12 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.. 2567 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ ๒.

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะส(GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ

 

 

1.4 วิทยาลัยพัฒนามหานคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการบริหาร วิชาเอกการบริการธุรกิจการบิน จำนวนรับทั้งหมด 25 คน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 5 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่2นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  5 ที่นั่ง

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

4. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนทั่วไป 15 ที่นั่ง

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง จำนวนรับทั้งหมด 30 คน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 4 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่2นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  4 ที่นั่ง

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

4. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนทั่วไป 22 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.. 2566 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ 2.
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะส(GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น
 4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ

 

หลักสุตรรัฐประศาสตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารและการจัดการบ้านเมือง  จำนวนรับ 20 คน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 4 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / / นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์การส่วนท้องถิ่น  4 ที่นั่ง

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

4. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนทั่วไป 12 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.. 2566 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ 2.
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะส(GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น
 4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ

 

 

1.5 วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวนรับทั้งหมด 40 คน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 20 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่2นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 10 ที่นั่ง

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

4. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนทั่วไป 10 ที่นั่ง

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากาศึกษาปฐมวัย จำนวนรับทั้งหมด 20 คน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 10 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่2นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 5 ที่นั่ง

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

4. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนทั่วไป 5 ที่นั่ง

 

 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร จำนวนรับทั้งหมด 40 คน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 20 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่2นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / นักเรียนของโรงเรียนวชิรวุธ 5 ที่นั่ง

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

4. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนทั่วไป 15 ที่นั่ง

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกซ่อมบำรุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร) จำนวนรับทั้งหมด 40 คน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 20 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่2นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  / นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 4 ที่นั่ง

1. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ

2. เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรณีที่เป็นบุตรบุญธรรม ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

4.นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 3 นักเรียนทั่วไป 22 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.. 2567 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ ๒.

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะส(GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือเทียบเท่า

3 . เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ

 

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (ศึกษาศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

1. กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

2.ค่าสมัครสอบ

400 บาท ต่อ 3 หลักสูตร  โดยแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา สามารถเลือกได้ 1 กลุ่มเท่านั่น ชำระที่ธนาคารกรุงไทย

 

** 3.รายละเอียดของ Portfolio **

⇒หน้าปก

⇒ข้อมูลส่วนบุคคล

⇒ทัศนคติต่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา / และเหตุผลที่คิดว่าผู้สมัครสมควรได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษากิจกรรมหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร / สาขาวิชานั้นๆ

⇒เกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรบัตร หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญกับหลักสูตร / สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา

⇒รูป เอกสารรับรอง หรือ หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตสาธารณะ

⇒เอกสาร หรือ หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะโดดเดก่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาต่างประเทศ หรือ ศิลปะการแสดง หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่ทำกิจกรรมหรือโครงการขณะกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรีอเทียบเท่ีา หรือ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 3 ปี โดยระบุชื่อกิจกรรม / โครงงาน

⇒ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 และมีขนาดไฟส์ไม่เกิน 5 Mb

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร  รอบ1 Portfolio <<คลิกอ่านที่นี่>>

เอกสารแนบรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน คลิก

*คำเตือน อย่าลืมเช็คประกาศ หลายสาขาใช้ TGAT และ TPAT ้ด้วย สาขาที่น้องจะเข้าใช้อะไรบ้าง รวมทั้งกำหนดการสัมภาษณ์และอื่นๆ 

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS67 รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อัพเดทล่าสุด!  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทั่วประเทศ  + ค่าเทอม <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

คะแนนสอบที่ใช้  ปี67

 

 

อัตราการแข่งขัน ปี 67

 

 

อัตราการใช้ยื่น ปี66

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0