Breaking News

รอบ2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา2566

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร รอบ2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

ส่งเอกสารการสมัคร :ภายในวันที่ 1 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 เมษายน 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20-25 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ปี1 เรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ปี 2-3 คณะวิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลพญาไท

ปี4-6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิค ประกอบด้วย โรงเรียนมหาราชนครศรีธรรมราช หรือ โรงพยาบาลราชบุรี หรือ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และ โรงพยาบาลชุมชน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิค ที่ละ 32 ที่นั่ง ประกอบด้วย

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวนรับ 32 ที่นั่ง

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค โรงพยาบาลราชบุรี

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวนรับ 32 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน ตามหลักเกณฑ์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบ พื้นที่ขาดแคลน หรือ นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมือง

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

⇒ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร

⇒กำลังศึกษาระดับชั้นม.ปลาย ได้แก่ จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุดรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร และอุทัยธานี

*เฉพาะกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบ พื้นที่ขาดแคลน หรือ นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมือง ยกเว้นจังหวัดกำแพงเพชร ถ้านอกเขตอำเภอเมืองยังไม่เต็มจะสามารถรับในเขตอำเภอเมืองได้ รวมทั้งต้องเป็นนักเรียนในจังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้าน

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

⇒ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต

⇒กำลังศึกษาระดับชั้นม.ปลาย จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฏร์ธานี นราธิวาส ยะลา และปัตตานี

*เฉพาะกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบ พื้นที่ขาดแคลน หรือ นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมือง รวมทั้งต้องเป็นนักเรียนในจังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้าน

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค โรงพยาบาลราชบุรี

⇒ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคิรีขันธ์

⇒กำลังศึกษาระดับชั้นม.ปลาย จังหวัด ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว

*เฉพาะกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบ พื้นที่ขาดแคลน หรือ นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมือง ยกเว้นจังหวัดกาญจนบุรี ถ้านอกเขตอำเภอเมืองยังไม่เต็มจะสามารถรับในเขตอำเภอเมืองได้ รวมทั้งต้องเป็นนักเรียนในจังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้าน

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

A-Level ไทย 10 % สังคม 10 % ภาษาอังกฤษ 20 %  (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 40 %) คณิตศาสตร์1 20 % 70 %

สอบสัมภาษณ์ 30 %

 

5.ค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ 350 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย

ค่าสัมภาษณ์ 1,000 บาท ชำระเมือวันสอบสัมภาษณ์

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

รูปถ่าย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมยา

สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *