รับตรง/TCAS64

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรอบแอดมิชชั่น สถาบันพระบรมราชชนก

มาแล้วจ้า สรุปคะแนนสูง-ต่ำ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑ …

Read More »

รอบที่3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษ …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บูรพา รอบ2 โควตา 65) ประกาศรับ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข รอบ1 65) ประกาศรายละเอียดกา …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS ทุกรอบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัค …

Read More »

รอบ1 โครงการช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัค …

Read More »

TCAS65+รับตรง พยาบาล จิตวิทยา กายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใน ทั้งในร …

Read More »

รอบที่1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรั …

Read More »