Breaking News

รับตรง/TCAS64

รับตรง64 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »

TCAS64 รอบที่1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทยอยประกาศการรั …

Read More »

รับตรง64 โครงการเรียนล่วงหน้า(Pre-degree) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สำ …

Read More »

รับตรง64 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลั …

Read More »