Breaking News

รับตรง/TCAS66

รอบ1 Portfolio โครงการทุน สควค. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายละเอียดการรับนักศึกษาใหม่ …

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป …

Read More »

ทุนเต็มจำนวน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธ …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิ …

Read More »

ทุนเรียนฟรีต่อครู สควค 10 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ปีการศึกษา2566

สสวท ประกาศรายละเอียดของ ทุนเรียนต่อครู สควค โดยมี …

Read More »

รับตรง66 ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »

กสพท66 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา2566

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกาศรายละเอีย …

Read More »

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา2566

วิทยาลัยเชียงราย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะพยา …

Read More »

รอบ1 โครงการPRE BUU มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายละเอียด การรับนิสิต รอบ1 …

Read More »