Breaking News

รับตรง/TCAS66

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศร …

Read More »

รอบ2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรแพ …

Read More »

รอบ3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศจำนวนรับใหม่ ในระบบ …

Read More »

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการ …

Read More »

ทุนเรียนฟรี จบมามีงานทำ จากกลุ่มปตท. IPEC รุ่น8 ปีการศึกษา2567

ทุนจาก กลุ่มปตท เปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการสอบค …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในร …

Read More »

รอบ3 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บูรพา รอบ2 โควตา 67) ประกาศรับ …

Read More »

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนการรับสมัครน …

Read More »

รอบ1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »
google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0