สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

รอบ1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประ …

Read More »

รอบ1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกาศรับส …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับส …

Read More »

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบTC …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม …

Read More »