Tag Archives: คณะวิทยาศาสตร์

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ในระ …

Read More »

ทุนเรียนฟรี65 รอบ2 ธรรมศาสตร์ช้างเผือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ …

Read More »

ทุนเพชรสวนสุนันทา มีโอกาสได้ทุนจนจบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ทุนเพชรสวนสุนันทา ส …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ใน …

Read More »

รับตรง65 รอบ1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รับตรง65 รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในร …

Read More »

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »

TCASพร้อมทุน64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรับสมั …

Read More »