Tag Archives: กลุ่มคณะสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

รอบ2 โควตา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2565

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รอบ2 โควตา ม.ทักษิณ ปีการศึกษา2565

ม.ทักษิณ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ …

Read More »

รอบ3 Admission ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา2565

ม.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 …

Read More »

รอบ2 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา TCAS …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษ …

Read More »