Breaking News

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ใ …

Read More »

TCAS64 รอบที่1-3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบลราชธานี ประกาศแผนการร …

Read More »

รับตรง64 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลั …

Read More »

ค่ายดอกพะยอม ครั้งที่3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค่ายดอกพะยอม ครั้งที่3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

Read More »