Breaking News

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

กำหนดการสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมกัน …

Read More »

ค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมี่ยม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้า ค่ายเส้นท …

Read More »

TCAS66 ทุกรอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายละเ …

Read More »

TCAS66 โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น …

Read More »

ค่ายดอกพะยอม ปีที่5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสม …

Read More »

รอบ4 ครั้งที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสม …

Read More »

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี ค่าเทอม ระดับ ปริญญาตรี …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »