Breaking News

TCAS63 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยเปิดรับในระบบ TCAS63 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2563 เปิดรับ 24 โครงการให้น้องได้สมัคร

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2563

 

เอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ คือ บัตรประจำตัวประชาชนกับ Portfolio

และ

ให้ปริ้นใบสมัครโครงการ แนบหน้าแฟ้มสะสมผลงานมาด้วย ใครที่ยังไม่มี สามารถ ปริ้นได้ที่นี่ https://admission.msu.ac.th/msu63_level1/?page=8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

👩‍🎓มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 💥ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียน💥 ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายชื่อคลิกที่นี่ 👉👉
https://admission.msu.ac.th/upload/winner_dekd_msu_63.pdf

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 💥ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน💥 ประจำปีการศึกษา 2563
📲ดูรายชื่อ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่👉👉 http://www.sa.msu.ac.th/…/adminne…/fileup/20191217160213.pdf

 

เส้นทางพิชิตฝัน

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

 

1.โครงการที่เปิดรับ

1. โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จำนวนรับ 257 ที่นั่ง

 

2.โครงการเด็กดีมีที่เรียน  จำนวนรับ 362 ที่นั่ง

 

3.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา  จำนวนรับทั้งหมด 159 ที่นั่ง

 

4.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านวัฒนธรรม  จำนวนรับทั้งหมด 153 ที่นั่ง

 

5.โครงการช่อดอดปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 20 ทีน่ั่ง

 

6.โครงการเพชรราชพฤกษ์ จำนวนรับ 71 ที่นั่ง

 

7.โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 58 ที่นั่ง

 

8. โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง จำนวนรับ 4 ที่นั่ง

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 4 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

9. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 31 ที่นั่ง

 

10.โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ จำนวนรับ 263 ที่นั่ง

 

11. โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ จำนวนรับ 245 ที่นั่ง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00

 

12. โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์และการออกแบบ  จำนวนรับ 84 ที่นั่ง

 

13. โครงการ MBS.Talent  จำนวนรับ 967 ที่นั่ง

 

14.โครงการต้นกล้าชบาบาน จำนวนรับ 74 ที่นั่ง

 

15.โครงการดาวอินทนิล จำนวนรับ 255 ที่นั่ง

 

16. โครงการ COPAG รอบที่ 1 จำนวนรับ 297 ที่นั่ง

 

17. โครงการ COPAG ONE (สำหรับเด็กเรียนดี) จำนวนรับ  25 ที่นั่ง

 

18. โครงการเพชรพระพิฆเนศวร  จำนวนรับทั้งหมด 105 ที่นั่ง

 

19.โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี จำนวนรับ 66 ที่นั่ง

 

20.โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม  จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

21. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์  จำนวนรับ 133 ที่นั่ง

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะที่ดำเนินการรับเอง

1. โครงการโควตา สสจ. อุดรธานี จำนวนรับ 3 ที่นั่ง

คณะพยาบาลศาสตร์  3 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

2. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับ 35 ที่นั่ง

 

3. โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

21 โครงการ 3,615 ที่นั่ง

เปรียบเทียบการรับ ปีที่แล้ว 27 โครงการ 2,462 ที่นั่ง  ปี63 21 โครงการ 3,565 ที่นั่ง แม้โครงการจะน้อยลงแต่จำนวนรับเพิ่มขึ้น

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำร็จศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6  ปวช ปวส หรือเทียบเท่า ตามโครงการที่ระบุไว้

⇒เกรดเฉลี่ยตามโครงการที่ระบุไว้

⇒คุณสมบัติพิเศษตามคณะและสาขาระบุไว้

ให้อ่านระเบียบการเพิ่มเติมหน้า 31-42

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒แฟ้มสะสมงานตามโครงการ

⇒สอบสัมภาษณ์

ให้อ่านระเบียบการเพิ่มเติมหน้า 34-76

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบแสดงผลการเรียน

⇒แฟ้มสะสมงาน

เอกสารอื่นให้รอติดตามเมื่อระเบียบการเปิดรับสมัครอีกครั้ง

 

6.ค่าสมัคร

500 บาท

 

7.ขั้นตอนการสมัคร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกที่นี่>>

——————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

💥คณะ ที่เปิดรับ TCAS รอบ 1 💥
🔹️โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สมัคร 2-4 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-1.pdf
🔹️โครงการเด็กดีมีที่เรียน สมัคร 2-6 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/dekD_msu_63.pdf
🔹️โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-3.pdf
🔹️โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-4.pdf
🔹️โครงการช่อดอกปีบ (คณะพยาบาลศาสตร์) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-5.pdf
🔹️โครงการเพชรราชพฤกษ์ (คณะวิทยาศาสตร์) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-6.pdf
🔹️ โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-7.pdf
🔹️โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-8.pdf
🔹️โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-9.pdf
🔹️โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-10.pdf
🔹️โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-11.pdf
🔹️โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์และการออกแบบ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-12.pdf
🔹️โครงการ MBS.Talent (คณะการบัญชีและการจัดการ) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-13.pdf
🔹️โครงการต้นกล้าชบาบาน (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-14.pdf
🔹️โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-15.pdf
🔹️โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-17.pdf
🔹️ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (คณะศิลปกรรมศาสตร์) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-18.pdf
🔹️ โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-19.pdf
🔹️โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะวัฒนธรรมศาสตร์) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-20.pdf
🔹️โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) สมัคร 2-16 ธ.ค.62 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/upload/project-21.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *