Breaking News

P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

รับตรง+ค่าย65 โครงการเตรียมความพร้อม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประกาศรับสมัค …

Read More »

ค่าเทอม และ ค่าหอพัก ในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

(ค่าเทอม ม.พะเยา) มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศ ค่าเทอม …

Read More »

รับตรง65 รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »