รับตรง/TCAS65

รอบ1 Portfolio พร้อมทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัคร รับตรง รอ …

Read More »

รับตรง65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ป …

Read More »

รอบ1 Pofortfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัค …

Read More »

รอบ1.2 Portfolio ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา2565

ม.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบ1.2 Port …

Read More »

รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระ …

Read More »

TCAS65 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครน …

Read More »

TCAS65 ค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัค …

Read More »

โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »