Breaking News

ทุน67 ครูรักษ์ถิ่น รุ่น5 เปิดรับทั่วทุกภาค ปีการศึกษา2567

กสศ ประกาศรายละเอียดระเบียบการัรบสมัคร ทุน67 ครูรักษ์ถิ่น รุ่น4 รับทุกภาค ปีการศึกษา2567 โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับสมัคร รับตรงพร้อมทุน67 อีกคัร้ง

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุน67 ครูรักษ์ถิ่น รุ่น5 เปิดรับทั่วทุกภาค ปีการศึกษา2567

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สำหรับสถาบัน  ไม่เกี่ยวกับน้องๆนักเรียนม.6หรือเทียบเท่า

กลศ เปิดรับข้อเสนอโครงการจากสถานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ : เดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2566

 

 

สำหรับน้องๆ ม.6 หรือเทียบเท่า

⇒ประกา่ศรับสมัคร : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566

⇒สถาบันทำการคัดเลือกนักเรียน : พฤศจิกายน 2566

⇒เข้าค่ายเตรียมความพร้อมและคัดเลือกผู้รับทุน : มกราคม – มีนาคม 2567

⇒เปิดเทอม : มิถุนายน – กรกฏาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

สำหรับน้องที่เตรียมตัวสอบเข้า

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ ปีนี้

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

หลักสูตรการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

 

3.จำนวนรับทั้งหมด

1,500 ทุน  ปีละ 300 ทุน

 

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒มีสัญชาติไทย

⇒บิดา มารดา และผู้รับทุน ต้องอยู่ในภูมิสำเนาอยู่ในตำบลในโรงเรียน ตั้งอยู่ ผู้รับทุนจะไปบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

⇒เป็นผู้ที่มีเจคคติที่มีต่อวิชาชีพครู และมีความประสงค์ที่จะเป็นครู ในพื้นที่ซึ่งเป้นท้องถิ่นของตน

คุณสมบัติอื่นตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒การสอบสัมภาษณ์

(โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการทดสอบข้อเขียน ตามมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกาศอีกครั้ง)

 

6.รายละเอียดของทุน

น้องๆจะได้รับทุนรวมมูลค่า 160,000 บาท/ปี

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ค่าที่พัก ไม่เกิน 2,000 บาท/คน/เดือน ค่าครองชีพ 6,000 บาท/คน/เดือน ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท/คน/เดือน

 

เมื่อน้องเรียนจบ จะได้รับบรรจุในการเป็นข้าราชการครูเพื่อกลับไปสอนภูมิสำเนาตามที่น้องอาศัย 6 ปี

*ไม่คิดจะใช้ทุน ไม่แนะนำให้สมัคร ทางผู้ให้ทุนต้องการครูที่ไปสอนตอนน้องจบมากกว่าจำนวนนักศึกษาจบมาแล้วไม่ใช้ทุนนะ

 

*รายละเอียดต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

7.ค่าสมัครสอบ 

ฟรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • รายละเอียด ครูรักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2566 เบื้องต้น
  ดาวน์โหลด

 

 • บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุน ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) จะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังจบการศึกษาปี 2568
  ดาวน์โหลด

รายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่พื้นที่ จังหวัดในการรับและใช้ทุน รอจากทางมหาวิทยาลัยประกาศอีกครั้ง

 

 

ทุนเรียนฟรีต่อครู สควค 10 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ปีการศึกษา2567  คลิกอ่านที่นี่<<

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

สวัสดีทุกท่านที่สนใจ สมัครทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

1. ทุนนี้จะเปิดให้รับสมัครอีกไม่กี่วันค่ะ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ของ กสศ เท่านั้น แบ่งเป็น
1.1 เรื่องภูมิลำเนาต้องอยู่ในระดับตำบล ของโรงเรียนในประกาศที่แนบมานี้เท่านั้น อยู่มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ด้วยนะคะ พึ่งย้ายมาอยู่ ไม่มีสิทธิ์นะคะ พื้นที่นอกเหนือจากนี้ เช่น ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ไม่มีสิทธิ์สมัครนะคะ #ยกเว้น ว่าเราไม่ได้นักศึกษาทุนในตำบลนั้น จึงจะทำการคัดเลือกตำบลที่ใกล้เคียง ย้ำนะคะ ว่าใกล้เคียง โดดข้ามไปไกลระดับอำเภอ หรือ จังหวัด ยังไม่มีนโยบายรับนะคะ

1.2 ฐานะ เรากำลังมองหานักเรียนที่มีฐานะยากจนถึงขั้น ยากจนพิเศษ เพื่อมาส่งเสริมการศึกษาให้เขาได้เป็นครูในท้องถิ่นของเขา เพราะฉะนั้น ใครมีพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นข้าราชการ หมดสิทธิ์ค่ะ มีบ้าน 2 ชั้น ขึ้นไป มุงด้วยหลังคากระเบื้องอย่างดี มีรถยนต์ รถไถ หมดสิทธิ์ค่ะ มีทรัพย์สินต่างๆ ที่แสดงถึงการมีรายได้ต่อหัว เกิน 3,000 บาท/หัว/เดือน หมดสิทธิ์ค่ะ ในส่วนตรงนี้ เรามีโปรแกรมคำนวณรายได้และต้องเก็บข้อมูลจากชุมชน เชิงประจักษ์
2.3 เกรดเฉลี่ย เรามองหา นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวม ตั้งแต่ 2.5 เป็นต้นไป

ใครที่อ่านแล้ว พบว่า ไม่แน่ใจเรื่องเกณฑ์สอบถามเข้ามาได้

ใครที่อ่านแล้ว ไม่เข้าเกณฑ์ให้มองข้ามทุนนี้ไปก่อนนะคะ โปรดให้โอกาสเพื่อนที่ขาดโอกาส จริงๆก่อน หรือมีเพื่อนที่น่าจะเข้าเกณฑ์ โปรดบอกต่อเพื่อเป็นกุศล ส่วนเราอาจหาเรียนทุนอื่นไปก่อนนะคะ ทุนมีมากมายค่ะ ถ้าเราดีพอ และตื่นตัวอยู่เสมอ เราจะได้โอกาสที่ดีๆเสมอ
สู้ๆนะคะ ทุกคน

125 comments

 1. นักเรียนที่อยุ่ในจังหวัดที่ไม่ได้กำหนดจะเข้าได้ไหมครับ.อย่างเช่น
  จังหวัดชัยนาทครับ

 2. สุกัญญา กาเหวา

  มีจังหวัดเพชรบูรณ์. อำเภอหล่มสักใหมคะ

 3. ทะเบียนต้องอยู่ในอำเภอนั้นใช่มั้ยค่ะ ถ้าไม่อยู่สมัครไม่ได้ใช่มั้ยค่ะ

 4. ถ้าอยู่ในตัวเมือง สมัครได้ไมค่ะ ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาที่เขากำหนดอ้ะค่ะ

 5. ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่เท่าไหร่หรอคะ

 6. ถ้าสมมุติว่าลุงตัวเองอยู่ในจังหวัดที่เขากำหนดแต่เราไม่ได้อยู่จะสามารถสมัครได้ไหมค่ะ

 7. ชนิกานต์ สมอินทร์

  รบกวนสอบถามค่ะ ในเอกสารมีให้กรอกข้อมูลของพี่น้อง และมีช่องให้กรอกรายได้ของพี่น้องด้วย ตรงนี้จะมีผลอะไรมั้ยคะ

 8. อรนุชแก้วกุมุทวงศ์

  รับเด็กซิ่วไหมคะ

 9. ปวีณา แซ่ย่าง

  เด็ก61สมัครได้มั้ยคะ คือสนใจมากด้วยค่ะ

 10. กดโหลดข้อมูลตรงไหนคะ

 11. แพรวพราว​

  ถ้าอยู่ตรงตาม​จังหวัด​แต่ไม่ได้อยู่ตรงตามอำเภอนี้สมัคร​ได้ไหม.คะ

 12. ป๋องแป้ง

  มีรายชื่อ แต่ไม่ใช่คนไทย มีวีซ่านักเรียน

 13. แล้วถ้าอยู่ในจังหวัดแต่ไม่มีอำเภอนิพอจะสมัครได้ไหมครับ

 14. สวัสดีค่ะเด็กซิ่วสมัครไม่ได้ใช่ไหมคะ

 15. อยากรู้ว่านี่คือรุ่นที่1ก่อนใช่มั้ยคะรายละเอียดบอกว่ามี5รุ่นอ่ะค่ะ

 16. โนรอายูนี

  ถ้าหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลสมัครครูคืนถิ่นได้ไมค่ะ

 17. อยู่จังหวัดศรีสะเกษสมัครได้ไหมค่ะ

 18. ถ้าติดครูระกถิ่นต้องสอบgat pat และ9วิชาสามัญไหมคะ

 19. จบ ม6 มานานละสมัครได้ป่าวครับ

 20. ถ้าที่อยู่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่กำหนดไม่มีสิทธิ์สมัครใช่มั้ยคะ เเล้วสามารถย้ายที่อยู่ได้มั้ย ถ้าได้ต้องย้ายก่อนสมัครกี่ปีคะ

 21. เเล้วถ้าเรียนศึกษาผู้ใหญ่ สมัครรับทุนได้มั้ยค่ะ แล้วก็ถ้ามีบัตรศูนย์เป็นคนไทยพลัดถิ่นสามารถสมัครได้มั้ยค่ะ สำคัญกับหนูจริงๆน่ะคะช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ

 22. ไม่มีโครงการคืนถิ่นให้นักศึกษาปี 1-5หรอคะ

 23. สมัครเข้าเรียนในสถาบันที่มีตามโครงการไปแล้วก่อนหน้านี้ และผ่านแล้ว โดยที่ไม่ได้สมัครในนามของโครงการนี้ ยังสามารถขอทุนโครงการนี้ได้อยู่ไหมคะ

 24. อยู่ในจังหวัดที่เขากำหนด แต่ไม่ได้อยู่ในอำเภอที่เขากำหนด จะสมัครได้ไหมคะ

 25. ถ้าอยู่ในอำเภอแต่ไม่ได้อยู่ในตำบลพอจะสมัคได้ไหม

 26. ถ้าไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่ตามที่เค้าจะสมัครได้มั้ยค่ะ
  แต่สามารถสอนต่างถิ่นได้เช่นจังหวัดและตำใกล้เคียง

 27. ขอใบสมัครของปี64หน่อยค่ะของราชภัฏเชียงรายกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ

 28. อยากสอบถามค่ะว่าถ้าผู้ปกครองมีรายได้เกิน3000บาทจะมีสิทธิ์สมัครไหมคะ

 29. ถ้าอยู่โรงเรียนเอกชนแล้วจอสมัครจะได้หรือป่าวคะ

 30. ราชภัฏสกลนครเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่นไหมคะ

 31. ถ้าอยู่เฉพาะในอำเภอไม่ได้อยู่ในตำบลที่กำหนดสมัครได้ไหมคะ

 32. ถ้าอยู่จังหวัดที่รับสมัครแล้วแต่อยู่อำเภอกับที่เขารับสมัครจะได้ไหมคะ

 33. ณัฐกานต์

  อยู่ในจังหวัดที่มีโรงเรียนห่างไกลแต่คนที่สมัครอยู่คนละอำเภอสมัครได้มั้ยค่ะ

 34. สุจิณ แซ่ลี

  หนูอยากทราบว่า มีตรงทุกอย่าง แต่หมู่ไม่ตรง นี่สมัครได้ไหมคะ

 35. อาทิตยาา

  ต้องเรียนในมหาลัยในภูมิภาคของตัวเองใช่ไหมคะ

 36. ตอนไหนอุดรจะเปิดคะ

 37. ราชภัฎอุดรเปิดรับตอรไหนคะ

 38. พี่คะ ถ้าได้เข้าร่วมโครงการแล้ว เรียนจบแล้ว เราจะได้บรรจุเลยหรือต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพ และต้องไปสอบบรรจุด้วยมั้ยคะ

 39. พี่คะ คือทางโรงเรียนสอบหลังจากที่ มอ. เปิดรับสมัคร เเล้วหนูยังให้เกรด5เทอมไม่ได้ค่ะ อยากทราบว่าส่งเอกสารใบสมัครหลังจากที่ได้เกรดเลยได้ไหมคะ
  #ส่งหลังจากที่ทาง มอ.เปิดรับสมัครค่ะ

 40. เวลาลงเรียนก็คือเรียนที่มหลัยที่เปิดรับสมัคใช่ไหมค่ะ

 41. ปวันรัตน์

  เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ

 42. นาย เมธาสิทธิ์ เมอเลกู่

  พี่ครับ ถ้าอยู่อำเภอเดียวกัน จังหวัดเดียวกันสามารถสมัครได้ไหมครับพี่

 43. วิลัยวรรณ

  ถ้าอยู่ในอำเภอเดียวกันแต่ไม่ใช่ตำบลที่มีรายชื่อ จะสมัครได้มั้ยคะ

 44. ตำบล สุเทพมีไหมคะ

 45. สิริยากร

  ถ้าเราได้ทุนแล้ว ต้องนอนหอนอกหรือหอในครับ

 46. อยู่จังหวัดแพร่ มีมหาลัยไหนรับบางคะ

 47. จังหวัดร้อยเอ็ด สมัครได้ไหมคะ

 48. คือสมัครของอุดรไปค่ะ เลยอยากทราบว่าประกาศผลวันไหนเหรอค่ะของราชภัฏอุดร หรือสามารถติดตามจข่าวสารได้ที่ไหนบ้าง

 49. ถ้าจบเมื่อปี63
  จะเข้ายื่นในปี64ได้ไหมคะ

 50. ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศไปรึยังคะ

 51. สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า ราชภัฏสงขลาจะเปิดรับสมัครมั้ยค่ะ

 52. นุรดิง แปแนะ

  ถ้าเราเรียนอยู่จังหวัดสงขลา
  แต่ภูลําเนา อยู่ยะลา สามารถสมัครได้ใหม่ครับ

 53. ครูคืนถิ่นกับครูรักษ์ถิ่นต่างกันยังไงคะ แล้วของนครสวรรค์มีมั้ยคะโครงการเหล่านี้

 54. นางสาว​อุษา​ แซ่​เล้า​

  ไม่มีจังหวัด​หนูค่ะ แต่หนูอยากเรียนมากๆ เลย ขอแค่ให้หนูได้เรียนเป็นครูได้สอนนักเรียน จะให้หนูไปบรรจุที่ไหนก่อได้ จะให้หนูเรียนที่ไหนก่อไ้ด้ อยากเข้าโครงการนี้มากๆเลยค่ะ?

 55. เด็กซิ่วได้ไหมคะ

 56. จบมาแล้ว ต้องใช้ทุนคืนไหมค่ะ

 57. ถ้าหนูกู้กยศ.ตอนที่เรียนมัธยมอยู่หนูจะมีผลอะไรไหมคะจะสมัครได้รึป่าวคะ

 58. จำเป็นต้องอยู่หอในมั๊ยค่ะ

 59. คำนึงรายรับอย่างเดียวหรือครับ และถ้าเด็กที่พ่อแม่หย่าร้างล่ะครับ

 60. ถ้าหากกู้​ กยศ.​ จะสมัครในโครงการได้ไหมครับ

 61. อยู่โคราช สามารถสมัครได้มั้ยครับ

 62. อยากทราบโครงการครูคืนถิ่นค่ะ รับรอบพอร์ตไหมคะ
  และเกณฑ์การรับสมัครค่ะ

 63. ใช่เกรดแค่4เทอมในการสมัคแต่ผ่าน2.50ได้ไหมค่ะ

 64. มีสอบสัมภาษณ์ไหมคะ

 65. อรุณรุ่ง

  ราชภัฏเชียงใหม่จะประกาศรับตอนไหนค่ะ

 66. พี่คะคือหนูไม่มีพ่อค่ะ แม่ก็ไม่ได้ทำงานเพราะอายุ60แล้ว แต่พี่เป็นข้าราชการครู หนูสามารถลงสมัครได้ไหมคะ

 67. นภสร ศรีวิชัย

  ถ้าใช้ทุนตัวเองสามารถสมัครได้ไหมคะ

 68. เห็นมีข้อยกเว้นว่าเราไม่ใช่นักศึกษาทุนของตำบลนั้นสามารถเลือกลงตำบลใกล้เคียงได้

 69. ถ้าติดแล้วอยู่หอนอกได้ไหมคะ

 70. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครไปหรือยังคะ

 71. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครหรือยังค่ะ

 72. รับเฉพาะ ม.6 จ้า รีบสอบติดครูนะ ช่วงนี้มีอะไรเยอะเลย

 73. เด็กซิ่วสมัครได้ไหมครับ

  • อดจ้าา เฉพาะม.หก ครับ

   • พี่คะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปิดรับสมัครไหมคะ หนูอยากให้ปรับปรุงใหม่ค่ะ อยากให้พี่รับลูกข้าราชการด้วยค่ะ เพราะว่าหนูก็อยากสอบเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ครูคืนถิ่นก็ไม่มีแล้ว

 74. ณิชกานต์

  ขอโทษนะคะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค่ะ

 75. ถ้าได้ทุนนี้ ต้องอยู่หอในตลอด4ปีเลยใช่มั้ยคะ

 76. สมัครครูรักษ์ถิ่นจำเป็นต้องใช้Gat/Pat5มั้ยคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0